Styrelseordförande förvärvar aktier

Mats Johansson, styrelseordförande och den störste enskilde ägaren i Iconovo AB (publ), har förvärvat 5 000 aktier i bolaget för snittkurs 62,5 SEK per aktie. Efter förvärvet uppgår Mats Johanssons innehav till 925 000 aktier som ägs både privat och via bolag. Innehavet motsvarar 11,9% av aktierna i bolaget.