Styrelseledamot och största ägare förvärvar aktier för 689 000 SEK

Mats Johansson, styrelseledamot och den enskilt största ägaren i Iconovo AB (publ), har förvärvat 10 000 aktier i bolaget till kursen 68,9 SEK, totalt 689 000 SEK. Efter förvärvet uppgår Mats Johanssons innehav till 935 000 aktier som ägs både privat och via bolag, dessa motsvarar 12,0% av aktierna i bolaget.