Styrelseledamot och största ägare förvärvar aktier för 421 400 SEK

Mats Johansson, styrelseledamot och den enskilt största ägaren i Iconovo AB (publ), har förvärvat 5 000 aktier för totalt 421 400 SEK.

Efter förvärvet uppgår Mats Johanssons innehav till 945 000 aktier som ägs både privat och via bolag, dessa motsvarar 10,7% av aktierna i bolaget.