Styrelseledamot och största ägare förvärvar aktier för 414 000 SEK

Mats Johansson, styrelseledamot och den enskilt störste ägaren i Iconovo AB (publ), har förvärvat 5 000 aktier för totalt 414 000 SEK.

Efter förvärvet uppgår Mats Johanssons innehav till 955 000 aktier som ägs både privat och via bolag, dessa motsvar 10,8% av aktierna i bolaget.