Styrelseledamot och största ägare förvärvar aktier för 380 000 SEK

Mats Johansson, styrelseledamot och den enskilt största ägaren i Iconovo AB (publ), har förvärvat 5 000 aktier för totalt 380 000 SEK. Efter förvärvet uppgår Mats Johanssons innehav till 940 000 aktier som ägs både privat och via bolag, dessa motsvarar 10,6% av aktierna i bolaget.