Stevanato beslutar om investering i ICOcap® tillverkning

Stevanato meddelade i sin industriella plan för 2020 – 2023 att de avser investera nästan Euro 400 miljoner i tillverkning och FoU program för drug delivery system. En del av denna investering avser tillverkning av ICOcap®. Denna uppdatering följer på pressmeddelandet från 27 maj att ICOcap® hade erhållit CE-märkning. 

Stevanato har nyligen lanserat en ny produktsida för ICOcap® för att öka synligheten och understryka dess vikt som en viktig produkt i deras framtida produktportfölj och där de också anger Iconovo som företaget som genomför eventuella kundanpassningar och formuleringsarbeten. 

För att finna det engelska pressmeddelandet angående Stevanatos industriella plan: https://www.stevanatogroup.com/news-events/press-releases/stevanato-group-planned-investments-under-the-2020-2023-industrial-plan-about-400-million-euros-to-finance-the-company-development/

För att finna Stevanatos nya ICOcap® sida: https://www.stevanatogroup.com/drug-delivery-devices/icocap/

För att läsa mer om CE-märkningen av ICOcap®: https://www.iconovo.se/mfn_news/kapselinhalatorn-icocap-fran-iconovo-ce-markt-for-kliniska-provningar/