Positivt resultat från klinisk studie med ICOres

Iconovo AB (publ) har tillsammans med Amneal Pharmaceuticals Company GmbH, och CBC Corporation, India Pvt Ltd (helägt dotterbolag till CBC Co Ltd, Japan) genomfört en klinisk farmakokinetik-studie där man jämförde Iconovos generiska produkt ICOres budesonide/formoterol med originalet Symbicort Turbuhaler (copywrite AstraZeneca). Planerna på denna studie har meddelats tidigare i ett PM 2018-11-08.

Studien var en s.k. pilotstudie och visade att ICOres torrpulverinhalator fungerade som kliniskt förväntat, i linje med studiens primära mål. Inhalatorn levererade de förväntade mängderna av formuleringen såväl i laboratorietester som i den kliniska studien, vilket visas av nivåerna av de aktiva substanserna i försökspersonernas blodplasma. Ingen överdosering från ICOres noterades.

I studien, som var en single-dose cross-over, deltog 29 friska frivilliga. Resultatet visade god överensstämmelse avseende budesonide och något förhöjd dos av formoterol. Resultatet från denna studie ger viktig information till det återstående utvecklingsarbetet då dosen ska justeras för att fullt ut matcha originalprodukten.

”Det är mycket glädjande att för första gången se hur ICOres och vår egenutvecklade formulering fungerar i människa.  De kliniska resultaten var över förväntan och jag ser mycket fram emot att nu inleda slutfasen av utvecklingsprojektet”, säger Orest Lastow, VD för Iconovo.

Om ICOres
ICOres är en nyskapande reservoarbaserad torrpulverinhalator som är utvecklad av Iconovo. Den kan anpassas för att ha flera olika yttre former och färger för att passa olika kunders speciella krav. ICOres har två separata reservoarer vilket gör den speciellt väl lämpad till kombinationsprodukter. ICOres har även flera unika egenskaper och funktioner för att förbättra för användaren. Det finns en dosräknare som visar exakt hur många doser som finns kvar. Det finns även en visuell feedback som talar om när dosen är redo för inhalation samt när dosen är inhalerad på ett korrekt sätt.

För ytterligare information kontakta, vänligen kontakta:
Orest Lastow, VD, orest.lastow@iconovo.se, mobil: 076-5422220

Om Iconovo AB
Iconovo grundades 2013 av personer med lång erfarenhet inom inhalationsutveckling. Bolaget utvecklar inhalatorer med tillhörande läkemedelsberedning som främst används för att behandla Astma och KOL men Iconovo besitter även kompetens att utveckla produkter för nya typer av inhalerade läkemedel som tex vacciner.
Genom att samarbeta med Iconovo kan läkemedelsföretag och generikabolag få tillgång till en komplett läkemedelsprodukt och slipper därmed de komplicerade och kostsamma tidiga stegen i utvecklingsfasen. Iconovo licensierar ut sina patenterade produkter till sina kunder och erbjuder en snabbare väg till inhalationsmarknaden med lägre risk och till en lägre kostnad.
Mer information om verksamheten finns på www.iconovo.se.
Företaget är baserat i Lund och Iconovos aktie (ticker ICO) är listad på Nasdaq First North, Stockholm sedan 6 april 2018. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, telefon +46 8 463 80 00, email: certifiedadviser@penser.se.