Positivt patentbesked för Iconovos flerdos-inhalator

Europeiska Patentorganisationen, EPO, har meddelat att de avser att godkänna (Intention to Grant) ett patent avseende Iconovos inhalatorplattform, ICOres. Iconovo har sedan tidigare tre godkända svenska och två europeiska patent (EPO) på ICOres. Patentet beskriver den teknologi som används i Iconovos många kundprojekt bland annat generisk Symbicort©.
”Detta patent skyddar en mycket viktig och basal funktion i ICOres. Ett ytterligare godkänt patent i Europa stärker vårt skydd och ökar värdet av vår produktportfölj”, säger Johan Wäborg, VD.