Positivt besked angående kinesiskt patent för ICOres®

Kinesiska Patentverket har meddelat att de avser att godkänna (Intention to Grant) ett patent avseende Iconovos inhalatorplattform, ICOres. Iconovo har sedan tidigare godkända patent på ICOres i Sverige, Europa (EPO) samt Japan. Patentet beskriver den teknologi som används i Iconovos många kundprojekt bland annat generisk Symbicort©.

”Kina är en enorm marknad och detta patent ger oss skydd av en mycket viktig och basal funktion i ICOres. Att ha ett godkänt patent i Kina är en förutsättning för att kunna bedriva en effektiv affärsutveckling i där. Detta patent stärker vårt internationella skydd och ökar värdet av vår produktportfölj”, säger Johan Wäborg, VD.