Iconovo tecknar ytterligare avtal med Kiox Pharma för utveckling av en ny inhalerbar behandling av interstitiell lungsjukdom

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, meddelar idag att bolaget har ingått avtal om att fortsätta formuleringsutvecklingen med det danska bolaget Kiox Pharma inom sällsynta lungsjukdomar. Detta är en fortsättning på samarbetet mellan företagen som tillkännagavs förra året. Det nya avtalet innebär intäkter om 2,7 miljoner SEK för Iconovo under 2024, utöver de 1,6 miljoner SEK som bolaget redan erhållit under 2023.

Iconovo lanserar förbättrade versioner av nasala ICOone® inhalator

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, lanserar idag förbättrade versioner av nasala ICOone® pulverinhalator. Inhalatorerna är utformade för att erbjuda en hög teknisk prestanda och minimera risken för användarfel. Vidareutvecklingen av ICOone® Nasal har skett inom ramarna för ett framgångsrikt utvecklingssamarbete med Bill & Melinda Gates Foundation.

Iconovo launches improved versions of nasal ICOone® inhalers

Iconovo AB (publ), which develops complete inhalation products for a global market, today launches improved versions of nasal ICOone®. Both inhalers are designed for high technical performance and to minimize the risk of user error. The development of the improved nasal ICOone® inhalers has taken place within the framework of a successful development collaboration with Bill & Melinda Gates Foundation.

Iconovo receives order from Top-10 Pharma company for evaluation of multi-dose inhaler

Iconovo AB (publ), which develops complete inhalation products for a global market, today announces that it has received an order from a company revenue wise ranking among the top ten largest pharma companies in the world to evaluate a multi-dose inhaler from Iconovo. The study is a so-called in-vitro study to assess the suitability of using the inhaler in the development of an originator medicine. The order value is 220 000 SEK and is to be performed during next three months. The order value is limited but may lead to further collaboration if the evaluation concludes positive.

Iconovo erhåller order från Top-10 Pharma-bolag för utvärdering av flerdosinhalator

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, meddelar idag att bolaget har erhållit en order från ett bolag som rankas omsättningsmässigt bland de tio största läkemedelsbolagen i världen för att utvärdera en flerdosinhalator från Iconovo. Studien är en så kallad in-vitro-studie för att bedöma inhalatorns lämplighet vid utveckling av ett originalläkemedel. Ordervärdet är 220 000 SEK och ska utföras under de tre närmsta månaderna. Ordervärdet är begränsat men kan leda till ytterligare samarbete om utvärderingen faller ut positiv.

Iconovo rekryterar Gary Pitcairn (PhD) som Senior Scientific Advisor

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, meddelar idag att Gary Pitcairn kommer att börja arbeta för bolaget i rollen som Senior Scientific Advisor. Gary är en erkänd expert inom utveckling av läkemedelsberedningar för inhalation, och är ordförande i den vetenskapliga organisationskommittén för den årliga internationella konferensen Drug Delivery to the Lungs (DDL).

Iconovo recruits Gary Pitcairn (PhD) as Senior Scientific Advisor

Iconovo AB (publ), which develops complete inhalation products for a global market, announce today that Gary Pitcairn will start working for the company in the role as Senior Scientific Advisor. Gary is a recognised expert in inhaled drug delivery and currently acts as the chairman of the Scientific Organising Committee of the annual Drug Delivery to the Lungs (DDL) international conference.

Iconovo AB changes liquidity provider and Certified Adviser to Carnegie Investment Bank AB (publ)

Iconovo AB announces today that it is changing liquidity provider and Certified Adviser from Erik Penser Bank AB to Carnegie Investment Bank AB (publ).

Iconovo AB byter likviditetsgarant och Certified Adviser till Carnegie Investment Bank AB (publ)

Iconovo AB meddelar idag att man byter likviditetsgarant och Certified Adviser från Erik Penser Bank AB till Carnegie Investment Bank AB (publ).

Nomination Committee appointed at Iconovo AB

At the Annual General Meeting of 17 May 2022, it was resolved that Iconovo AB shall have a Nomination Committee consisting of four members representing the four largest shareholders as of 30 September each year.