Orest Lastow övergår till att bli bolagets CTO och Johan Wäborg anställs som ny VD för Iconovo AB

Iconovo AB (publ)

Orest Lastow kommer att övergå till rollen att bli bolagets CTO och Johan Wäborg anställs som ny VD för Iconovo med tillträde senast 14 april 2020. Orest Lastow kommer fortsatt att vara VD tills Johan Wäborg tillträtt tjänsten.

Johan Wäborg är 42 år och kommer från en position som VD för Actelion Pharmaceuticals i Norden och Baltikum. Johan är civilingenjör i kemiteknik och har i många år arbetat internationellt och bland annat haft positioner inom Actelions verksamhet i Schweiz och Österrike. Johan har varit med och bidragit till en stark tillväxtperiod på Actelion, ett börsnoterat snabbt växande företag inom bioteknik med huvudkontor i Schweiz. Actelion förvärvades nyligen av Janssen Pharmaceuticals som ingår i Johnsson & Johnsson koncernen. Johans internationella erfarenheter av företagsledning kommer från den europeiska marknaden men också från Latinamerika, Kanada, Ryssland samt övriga ECLA-regionen. Johan är en fokuserad affärsledare med kapacitet att driva och motivera framgångsrika team.

”Styrelsen är mycket glad över rekryteringen av Johan Wäborg som tar med sig gedigen erfarenhet från internationell strategisk affärsutveckling med stark tillväxt i en börsnoterad miljö. Med sin bakgrund och sitt ledarskap är jag övertygad att Johan kommer fortsätta utveckla Iconovo och ta bolaget till fortsatta framgångar” säger Mats Johansson, styrelsens ordförande.

Orest Lastow, som är en av medgrundarna och en av de största aktieägare tillsammans med bolagets styrelseordförande, har tidigare kombinerat tjänsten som VD och CTO och kommer nu att fullt ut att axla rollen som bolagets CTO. Orest är uppfinnaren bakom Iconovos tre inhalatorplattformar och kommer nu att fokusera på utvecklingen av den nya ICOpre-plattformen.

”Jag välkomnar att Johan tillträder sin tjänst under våren så att jag fullt ut kan koncentrera mig på att driva vår produktutveckling. Vårt ICOpre projekt, som vi annonserade i samband med vår Q3-rapport, är bolagets största satsning någonsin och jag ser mycket fram emot att driva detta projekt framgångsrikt vilket ska leda till fortsatta kommersiella framgångar för bolaget” säger Orest Lastow, VD på Iconovo.

Iconovo genomförde framgångsrikt i november en riktad nyemission på 60 MSEK som tecknades av Andra AP-fonden, Fjärde AP-fonden och Länsförsäkringar Fondförvaltning. Inga av dessa institutioner har varit ägare i Iconovo sedan tidigare.

För mer information, vänligen kontakta:

Mats Johansson
Styrelseordförande
Tel: +46 (0)706-46 30 35
E-mail: mats.johansson@abraxasholding.com

Orest Lastow
VD
Tel: +46 (0)765-42 22 20
E-mail: orest.lastow@iconovo.se

Om Iconovo AB

Iconovo grundades 2013 av personer med lång erfarenhet inom inhalationsutveckling. Bolaget utvecklar inhalatorer med tillhörande läkemedelsberedning som främst används för att behandla astma och KOL men Iconovo besitter även kompetens att utveckla produkter för nya typer av inhalerade läkemedel som tex vacciner.

Genom att samarbeta med Iconovo kan läkemedelsföretag och generikabolag få tillgång till en komplett läkemedelsprodukt och slipper därmed de komplicerade och kostsamma tidiga stegen i utvecklingsfasen. Iconovo licensierar ut sina patenterade produkter till sina kunder och erbjuder en snabbare väg till inhalationsmarknaden med lägre risk och till en lägre kostnad.

Mer information om verksamheten finns på www.iconovo.se.

Företaget är baserat i Lund och Iconovos aktie (ticker ICO) är listad på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm sedan 6 april 2018. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, Box 7405, SE-103 91 Stockholm, telefon +46 8 463 80 00, email: certifiedadviser@penser.se.