Kommuniké från extra bolagsstämma i Iconovo AB den 6 mars 2024

Idag, den 6 mars 2024, hölls extra bolagsstämma i Iconovo AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna styrelsens beslut av den 15 februari 2024 om att öka bolagets aktiekapital med högst 181 250 kronor genom nyemission av högst 1 812 500 aktier till Nordic Issuing AB, i ett antal investerares ställe. Genom den riktade nyemissionen tillförs bolaget cirka 14,5 miljoner kronor före emissionskostnader.

Lund den 6 mars 2024
Iconovo AB (publ)

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Wäborg, VD
Telefon: +46 707 78 51 71
E-post: johan.waborg@iconovo.se

Om Iconovo

Iconovo (Nasdaq First North Growth Market: ICO) utvecklar nya inhalationsläkemedel i samarbete med internationella läkemedelsföretag. Bolaget tillhandahåller flera typer av patentskyddade inhalatorer som kan generera betydande kommersiella möjligheter vid utveckling av helt nya läkemedel och vacciner, samt vid patentutgångar för etablerade läkemedel. Det längst framskridna läkemedelsprojektet är en generisk version av astma- och KOL-läkemedlet Symbicort® som förväntas nå marknaden under 2025. Iconovo planerar att marknadsföra denna produkt i Norden genom sitt dotterföretag Iconovo Pharma, medan bolagets partner Amneal Pharmaceuticals har rättigheterna i övriga delar av Europa och i USA. Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ).