Iconovos styrelse kommenterar att företagets vd åtalats för misstänkt marknadsmanipulation i annat bolags aktie

Iconovo AB (publ) meddelar idag att bolagets styrelse har sammanträtt med anledning av att vd Johan Wäborg har åtalats för misstänkt marknadsmanipulation. Misstankarna rör hans privata aktiehandel i Newbury Pharmaceutials, ett bolag som saknar koppling till Iconovo. Johan Wäborg förnekar brott och styrelsen har fortsatt fullt förtroende för hans förmåga att leda Iconovo.

Misstankarna rör mindre köp av aktier i Newbury Pharmaceuticals under perioden juni till oktober 2022, vilka enligt åklagaren har gett falska eller vilseledande signaler avseende pris och efterfrågan. Någon försäljning av aktier har inte skett. En eventuell fällande dom i denna typ av ärende leder normalt till en sanktionsavgift eller böter. Johan Wäborg förnekar brott och uppger att handeln enbart har syftat till att successivt öka ägandet i bolaget.

"Efter att ha tagit del av åtalet och Johan Wäborgs egen beskrivning av bakgrunden till aktiehandeln i Newbury Pharmaceuticals har styrelsen kommit till slutsatsen att den har fortsatt fullt förtroende för Johan och att han kan kvarstå i positionen som vd. Agerandet har ingen koppling till Iconovos verksamhet och åtalet gäller en typ av upprepad handel där det saknas tydlig rättslig praxis", säger Gunnar Gårdemyr, styrelseordförande i Iconovo.

Huvudförhandlingen i målet kommer att äga rum den 7 februari 2024.