Iconovos partner Monash University har slutfört rekryteringen till en klinisk fas I-studie av inhalerat oxytocin i ICOone®

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, meddelar idag att den kliniska fas I-studie av oxytocin i bolagets inhalator ICOone® som inleddes tidigare i år i Melbourne, Australien nu är färdigrekryterad. Resultaten förväntas offentliggöras i början av 2024.

Studien är en del av ett samarbete mellan Iconovo och Monash University och genomförs i syfte att utveckla en inhalerbar oxytocinbehandling baserad på ICOone® för att förebygga postpartumblödningar (PPH). PPH är den främsta orsaken till mödradödlighet i världen och drabbar omkring 14 miljoner kvinnor varje år vilket leder till upp till 70 000 dödsfall bland nyförlösta mödrar globalt. Dessa dödsfall inträffar framför allt i låg- och medelinkomstländer.

"Vi ser med stor spänning fram emot resultaten från detta viktiga samarbete mellan Iconovo och Monash University. Genom att kombinera deras expertis kring oxytocin och postpartumblödningar med vår unika torrpulverinhalator ICOone och kunskap kring inhalation har vi möjlighet att ta fram en behandling med potential att drastiskt minska antalet onödiga och tragiska dödsfall i samband med förlossningar över hela världen", säger Johan Wäborg, vd för Iconovo.

Den kliniska fas I-studien omfattar friska, icke-gravida kvinnor och genomförs av Nucleus Network vid Alfred Hospital i Melbourne, Australien. I studien jämförs en inhalerad värmestabil pulverformulering av oxytocin i ICOone® med intramuskulära injektioner av oxytocin (nuvarande standardbehandling av PPH). Projektet leds av professor Michelle McIntosh från Monash Institute of Pharmaceutical Sciences (MIPS).

Den kliniska prövningen stöds av Commonwealth Government's Accelerating Commercialisation Program, Victorian Government's Victorian Medical Research Acceleration Fund och Johnson & Johnson.

Om ICOone®
ICOone® är en unik och patenterad torrpulverinhalator som är utformad för engångsbruk. Dess smarta konstruktion ger en extremt låg tillverkningskostnad i kombination med enkel och diskret användning. Den enkla utformningen gör också att patienter och vårdpersonal kan lära sig att använda inhalatorn med minimal utbildning. ICOone® kan leverera stora inhalationsdoser som är väl skyddade från fukt, vilket är viktigt för många biomolekyler.
https://iconovo.se/products/icoone/

Om postpartumblödning, PPH
PPH, ett tillstånd med överdriven blodförlust efter förlossningen, är den främsta orsaken till mödradödlighet i världen, och de flesta av dödsfallen skulle kunna undvikas om det fanns tillgång till lämpliga medicinska innovationer. I de utvecklade länderna är den bästa behandlingen en tillverkad form av injektion med det naturliga hormonet oxytocin.

En inhalerad formulering kan ge viktiga fördelar, till exempel enkel användning, billigare transport och förvaring utan kylkedja och ingen hantering av använda nålar och sprutor. Det är särskilt viktigt i delar av världen där infrastrukturen är mindre utvecklad, till exempel på landsbygden i Afrika och Asien. FN uppskattar att utvecklingen av en värmestabil, inhalerad oxytocinprodukt har potential att rädda livet på nästan 20 000 kvinnor varje år.