Iconovos inhalatorplattform ICOone® erhåller nytt patentgodkännande i USA

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, meddelar idag att United States Patent and Trademark Office (USPTO) avser att godkänna ytterligare ett patent för ICOone® – en innovativ inhalatorplattform som möjliggör enkel och kostnadseffektiv administrering av vacciner och biologiska läkemedel. Iconovo driver redan flera utvecklingsprojekt baserade på ICOone, varav ett med finansiellt stöd från Bill & Melinda Gates Foundation.

ICOone® är Iconovos inhalatorplattform för enkel och kostnadseffektiv administrering av vacciner och biologiska läkemedel. Eftersom ICOone® kan laddas med den aktiva substansen i form av ett torrt pulver krävs ingen dyr och komplicerad kylförvaring. Dessutom undviks hantering av engångssprutor och begagnade kanyler som kan sprida blodsmitta. Dagens besked från USPTO innebär att ICOone® kommer att skyddas av två patent på den amerikanska marknaden. Inhalatorn har patentskydd även i Sverige, övriga Europa (EPO), Indien, Kina och Japan.

”Dagens positiva besked från den amerikanska patentmyndigheten understryker innovationshöjden i ICOone, vår unika engångsinhalator som erbjuder enkel hantering och har en ultralåg tillverkningskostnad. Vi ser fram emot att fortsätta bidra till utvecklingen av såväl nya originalläkemedel som vacciner inom ramen för redan etablerade och nya intäktsgenererande kundsamarbeten”, säger dr Orest Lastow, Chief Technology Officer på Iconovo.

Iconovos senaste samarbetsprojekt baserat på ICOone® etablerades i juli 2022 tillsammans med Bill & Melinda Gates Foundation och syftar till att utveckla nya inhalationsbehandlingar inför nästa viruspandemi. Sedan tidigare bedrivs ett samarbete med Monash University, med stöd av Janssen Pharmaceuticals, kring en förebyggande behandling av postpartumblödningar baserad på läkemedelssubstansen oxytocin. Iconovo samarbetar även med de svenska läkemedelsföretagen Arcede och Immune system regulation för utveckling av en helt ny läkemedelsbehandling av KOL och astma respektive ett inhalerbart covid-19-vaccin.

Om ICOone® 
ICOone är en unik och patenterad torrpulverinhalator avsedd för engångsbruk. Den smarta konstruktionen ger en ultralåg tillverkningskostnad kombinerad med en enkel och diskret användning. Den enkla konstruktionen gör också att patienter och sjukvårdspersonal kan lära sig att hantera inhalatorn med minimal träning. ICOone kan leverera stora inhalationsdoser som är väl fuktskyddade, vilket är viktigt för många biomolekyler. 
 
https://iconovo.se/products/icoone/