Iconovos blivande VD tecknar optioner

Iconovos blivande VD, Johan Wäborg, har idag tecknat 200 000 teckningsoptioner i enlighet med beslut fattat på extra bolagsstämma den 11 mars 2020. Betalningen för optionerna uppgår till 1 224 000 kronor. Teckningsoptionernas marknadsvärde, enligt slutlig värdering baserad på ett marknadsvärde på den underliggande aktien om 54,54 kronor, uppgår till 6,12 kronor per teckningsoption, med en teckningskurs om 70,90 kronor per aktie, en volatilitet om 31 procent och en riskfri ränta om -0,305 procent under teckningsoptionernas löptid. Antalet aktier och röster i bolaget kommer att öka med 200 000 vilket innebär en utspädning av bolagets aktieägare med ca 2,5%. Teckningsoptionerna får utnyttjas till teckning av aktier under perioden från och med 1 maj 2023 till och med den 15 maj 2023. Om samtliga 200 000 teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier i bolaget, kommer bolagets aktiekapital att öka med 20 000 kronor.

”Trots den extrema turbulensen på aktiemarknaden så kändes det självklart att teckna optionerna. Jag ser framemot att den 14 april tillträda som VD för Iconovo och vår gemensamma framtida resa. Iconovo är ett unikt och innovativt utvecklingsbolag med stor potential”, säger Johan Wäborg, blivande VD.

För ytterligare information kontakta, vänligen kontakta:
Orest Lastow, VD, orest.lastow@iconovo.se, mobil: 076-5422220

OM ICONOVO AB

Iconovo grundades 2013 av personer med lång erfarenhet inom inhalationsutveckling. Bolaget utvecklar inhalatorer med tillhörande läkemedelsberedning som främst används för att behandla astma och KOL men Iconovo besitter även kompetens att utveckla produkter för nya typer av inhalerade läkemedel som tex vacciner.

Genom att samarbeta med Iconovo kan läkemedelsföretag och generikabolag få tillgång till en komplett läkemedelsprodukt och slipper därmed de komplicerade och kostsamma tidiga stegen i utvecklingsfasen. Iconovo licensierar ut sina patenterade produkter till sina kunder och erbjuder en snabbare väg till inhalationsmarknaden med lägre risk och till en lägre kostnad.

Mer information om verksamheten finns på www.iconovo.se.

Företaget är baserat i Lund och Iconovos aktie (ticker ICO) är listad på Nasdaq First North, Stockholm sedan 6 april 2018. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, telefon +46 8 463 80 00, email: certifiedadviser@penser.se.