Iconovo utvärderar ICOone Nasal för utveckling av antiviral nasal inhalationsprodukt

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, meddelade idag att man har ingått ett avtal med ENA Respiratory Pty Ltd om att utvärdera ICOone® Nasal för administration av INNA-051, en brett verkande immunmodulerande behandling i en ny klass som utvecklas för att förebygga komplikationer associerade med virala luftvägsinfektioner. Iconovo är berättigade till stegvis ersättning för utvecklingstjänster till ett totalt värde av upp till 0,9 miljoner kronor under de kommande fyra månaderna, varefter ytterligare utvecklingsarbete kommer diskuteras.

ENA Respiratory är ett läkemedelsföretag i klinisk fas, baserat i Australien, som utvecklar antivirala immunmodulatorer som verkar på det medfödda immunsvaret för profylax före och efter exponering av virala luftvägsinfektioner i riskgrupper såsom personer med KOL, astma och nedsatt immunförsvar. Bolagets huvudkandidat INNA-051 är utvecklad för intranasal administrering och riktas mot den primära ingången för virus i luftvägarna och har visat sig signifikant accelerera clearance av luftvägsvirus i en fas-2a provokationsstudie med influensa.

"Detta är Iconovos fjärde avtal inom det nyligen lanserade strategiska området för originalläkemedel och det andra avtalet för ICOone Nasal, vilket understryker den enorma marknadspotentialen för nasalt inhalerade torrpulverformuleringar. Vi ser fram emot att arbeta med ENA Respiratory i ett högt tempo för att möta en aggressiv tidslinje", säger Johan Wäborg, VD på Iconovo.

Om ICOone® Nasal

ICOone Nasal är en unik och patenterad torrpulverinhalator för nasal användning, avsedd för engångsbruk. Den drivs av användarens egen inandning vilket ger en naturlig fördelning av pulvret över nässlemhinnan. Läkemedlet kan målstyras genom att anpassa storleken på partiklarna så att de stannar i näsan, helt eller delvis, eller transporteras vidare ner i luftvägarna. Den smarta konstruktionen ger en ultralåg tillverkningskostnad kombinerad med en enkel och intuitiv användning. Den enkla konstruktionen gör att patienter och behandlare kan lära sig hantera den nasala inhalatorn med minimal träning. Den är speciellt lämplig för korttidsbehandlingar och sällandoseringsbehandlingar.