Iconovo utser Peter Åkerlund till tillförordnad CFO

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, meddelar idag att Peter Åkerlund har utsetts till tillförordnad Chief Financial Officer med start den 15 november 2022. Han efterträder Anna Gallon som lämnade Iconovo den 12 november, vilket tidigare meddelats. Processen med att rekrytera en permanent CFO fortskrider väl.

Peter Åkerlund har mer än 30 års erfarenhet från olika ledande befattningar inom finans, redovisning och affärsutveckling, varav hälften av tiden inom Life Science där han varit CFO på bl a CellaVision AB och Acadia Pharmaceuticals AB samt Head of Group Accounting vid dåvarande Gambro Group. Han har tidigare också haft anställningar som CFO på IKEA GreenTech AB, en del av Ingka Investments riskkapitalarm, Colorama AB samt som ekonomichef på dotterbolag inom Frigoscandia-koncernen. Idag arbetar han som fristående interimkonsult. Peter Åkerlund har en kandidatexamen i ekonomi från Lunds universitet.