ICONOVO UTSER ERIK PENSER BANK TILL LIKVIDITETSGARANT

Iconovo AB (publ) ("Bolaget") har ingått avtal med Erik Penser Bank AB (publ) om att Erik Penser Bank ska agera som likviditetsgarant i Bolagets aktie med start den 24 april 2018. Syftet med Likviditetsgarantin är att främja likviditeten i Bolagets aktier och minska skillnaden mellan köp- och säljkurser i handel med Bolagets aktier. 

– Vår förhoppning är att avtalet skall ge våra aktieägare en trygghet i att aktien är omsättningsbar till en bedömbar aktiekurs, säger Iconovos VD Orest Lastow. Kan det dessutom öka intresset för vår aktie är det ytterligare en positiv effekt, avslutar Orest Lastow.

För mer information, kontakta:

Orest Lastow, VD, +46 462 75 67 77, orest.lastow@iconovo.se

____________________________________________________________________________

OM ICONOVO AB

Iconovo utvecklar inhalatorer med tillhörande läkemedelsberedning som främst används för att behandla Astma och KOL och Iconovo besitter även kompetens att utveckla produkter för nya typer av inhalerade läkemedel som tex vacciner. Genom att samarbeta med Iconovo kan läkemedelsföretag och generikabolag få tillgång till en komplett läkemedelsprodukt och slipper därmed de komplicerade och kostsamma tidiga stegen i utvecklingsfasen. Iconovo licensierar ut sina patenterade produkter till sina kunder och erbjuder en snabbare väg till inhalationsmarknaden med lägre risk och till en lägre kostnad.

Mer information om verksamheten finns på www.iconovo.se. Bolagets aktier är listade på Nasdaq First North och Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.