Iconovo utökar samarbetet med ISR med tilläggsavtal värt 13,6 miljoner kronor

Iconovo AB (publ) utökar samarbetet med immunterapibolaget Immune System Regulation AB (ISR), som nu accelererar utvecklingen av ett inhalerbart vaccin mot covid-19. Expansionen innebär att avtalsvärdet på samarbetet ökar med nära 13,6 miljoner kronor. Iconovo är dessutom berättigat till låga ensiffriga royalties på försäljningen av en färdig produkt.

Avtalet är en utökning av tidigare avtal med samarbetspartnern ISR inom Iconovos affärsområde nya originalläkemedel och vacciner. Iconovo och ISR inledde i april 2021 ett samarbete om att utveckla covid-19-vaccin för inhalation i Iconovos innovativa engångsinhalator ICOone. Samarbetet sker inom ramarna för två delprojekt: en genomförbarhetsstudie samt utveckling av kliniskt prövningsmaterial. I juli samma år utökades båda delprojekten till att omfatta vaccin mot covid-19 i en ny version av ICOone som anpassats för nasal inhalation.

ISR accelererar nu utvecklingen av inhalerbart vaccin och utökar en planerad klinisk fas 1-studie till att bli en kombinerad klinisk fas 1/2-studie. Det nya studieupplägget innebär att fyra dosformuleringar ska utvärderas och jämföras med placebo. Totalt ska runt 10 000 doser tillverkas. Projektet för utveckling av kliniskt prövningsmaterial ökas från 7,4 MSEK till 21 MSEK.

Tilläggsavtalet innebär att det totala avtalsvärdet uppgår till 38,3 MSEK varav 9 MSEK är en licensavgift. Totalt 9,8 miljoner kronor har fakturerats fram till 2021 års slut. I totalsumman ingår också ett antal mindre tilläggsorder som inte kommunicerats tidigare. Iconovo är dessutom berättigat till låga ensiffriga royalties på försäljningen av en färdig produkt.

”Samarbetet med ISR har redan gjort stora framsteg och det är verkligen glädjande att utvecklingsavtalet nu utökas ytterligare. Återigen visar Iconovo att ICOone är en framstående inhalationsteknik som passar utmärkt för att användas vid administration av vacciner. Det nya studieupplägget är betydligt mer ambitiöst än det som ursprungligen planerades och kommer att omfatta jämförelser av fyra olika dos-formuleringar och placebo. Iconovo är väl rustat för att möta de höga kvalitetskrav som detta för med sig”, säger Iconovos vd, Johan Wäborg.

Det finns ett stort och växande behov av att ge behandling via näsan och luftvägarna. Under covid-19-pandemin har det blivit tydligt att vacciner måste kunna ges på fler sätt än genom injektion. Den praktiska hanteringen av vaccin i torrpulverform är mycket enkel; ingen kyltransport krävs och vaccinet ges utan injektion. ICOone och ICOone Nasal öppnar helt nya möjligheter för förenklad massvaccinering såväl som för korttidsbehandling med läkemedel som normalt sett måste injiceras, inte minst i länder med begränsad tillgång till kvalificerad vårdpersonal och välfungerande logistikkedjor. Nasal inhalation har fördelen av att immunförsvaret triggas av vaccinets första kontakt med nässlemhinnan och lungan.

”Vi accelererar nu det kliniska utvecklingsprogrammet för vårt vaccin mot covid-19 med sikte på att ge patienter en mer adekvat immunreaktion i lungan. Vi är övertygade om att ett inhalerbart covid-19-vaccin kommer till stor nytta, både i utvecklingsländer där tillgången till kylning är begränsad och som komplement till befintliga vaccinationsprogram, globalt” säger Ola Winqvist, vd på ISR.

Om ICOone Nasal

ICOone Nasal är en unik, patenterad inhalator för näsan med en mycket låg tillverkningskostnad. Den är speciellt lämplig för korttidsbehandlingar, vaccination och vid behovsmedicinering då den ger en oöverträffat låg behandlingskostnad med många medicinska och praktiska fördelar. ICOone Nasal drivs av användarens egen inandning och därför blir fördelningen av läkemedlet eller vaccinet jämn och naturlig över luftvägarna. Läkemedlet kan styras genom storleken på partiklarna, till att stanna i näsan, helt eller delvis, eller transporteras vidare ner i luftvägarna.

Om ISR AB

ISR är ett innovationsdrivet utvecklingsbolag som utvecklar läkemedel inom immunterapi. Affärsidén är att konvertera preklinisk immunologisk forskning till klinisk utveckling genom att stimulera immunsystemet att angripa kroniska infektioner som HIV, HBV och cancer genom att utveckla bolagets projektportfölj med immunstimulerande Immunolider och Immunorheliner och nyttja immunsystemet till att utveckla designade vaccin. Bolaget har säte i Stockholm.