Iconovo utökar avtalet med Amneal avseende generisk Symbicort till att omfatta nyckelmarknaderna USA och Kina, samt de nordiska försäljningsrättigheterna

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, tillkännager idag att samarbetet med det amerikanska läkemedelsbolaget Amneal utvidgas till att nu inkludera ytterligare territorier som leder till att den kommunicerade potentialen för framtida årliga royaltyintäkter mer än fördubblas till 110 – 220 MSEK (13,2 – 26,4 MUSD). Iconovo har också förvärvat licensen att sälja Amneals generiska versioner av Symbicort® i de Nordiska länderna med en potential att generera mellan 80 – 100 MSEK.

Iconovo och Amneal utvecklar en generisk Symbicort i inhalatorn ICOres®. Projektet är nu på väg in i slutfasen, och Amneal har inlett uppbyggnaden av den kommersiella tillverkningen för en global marknad. Det ursprungliga avtalet omfattade främst försäljning i Europa, men även Kanada, Australien, Ryssland och några mindre tillväxtmarknader. Det nya utökade avtalet ger Amneal rätten att sälja även i USA och Kina. Härmed täcks nu ca 90% av den globala Symbicort marknaden in av avtalet.

”Vi är väldigt glada över att ha kunnat utöka vårt avtal med Amneal. Det är en mycket stark och positiv signal på att Symbicort i inhalatorn ICOres är en produkt med stor internationell potential. Ekonomiskt är detta en viktig händelse för Iconovo”, säger Iconovos VD Johan Wäborg.

“Symbicort är ett perfekt exempel på en komplex generikaprodukt som vi siktar på att ta till marknad under de kommande åren”, säger Gregory Sgammato, Head of Global Corporate Development på Amneal. “Det är en drug-device kombination med högt värde inom luftvägsområdet vilket säkerställer att det förblir en attraktiv global möjlighet i den närmsta framtiden. Iconovo har varit en fantastisk partner och vi ser fram emot att samarbeta med dem när vi lanserar och kommersialiserar denna produkt.”

Iconovo har tidigare kommunicerat att den europeiska marknaden kan generera årliga royalty-intäkter på mellan 5,2 och 10,3 MUSD. Denna bedömning har nu uppdaterats till 13,2 och 26,4 MUSD vilket nu även inkluderar både nya territorier och de som fanns i det ursprungliga kontraktet.

Iconovo tar över rättigheten till marknadsföring och försäljning av Symbicort i Norden
Det nya avtalet med Amneal omfattar även rätten till marknadsföring och försäljning av ICOres Symbicort på den nordiska marknaden.

Den nordiska marknaden för Symbicort uppgick 2020 till 800 MSEK. Priserosionen i regionen är stabil och låg de senaste åren kring 4% per år. Iconovo bedömer att bolaget kan nå en marknadsandel på 15-20 % och kan då realisera en intäkt på mellan 80 och 100 MSEK årligen när full marknadspotential uppnåtts.

Marknadsföring och försäljning av ICOres Symbicort på den nordiska marknaden kommer att utföras av Iconovo Pharma, som blir en nystartad läkemedelsdivision inom Iconovo AB. Satsningen är i linje med Iconovos långsiktiga strategi att gå högre upp i värdekedjan. Iconovo besitter unik kunskap kring utveckling av läkemedel inom torrpulverinhalation och är mycket väl positionerade för att marknadsföra dessa läkemedel i de Nordiska länderna.

”Eftersom Iconovo är ett svenskt bolag med lång erfarenhet av den nordiska marknaden är detta ett mycket lämpligt tillfälle att nu även bli ett läkemedelsbolag. För oss är detta därför ett helt naturligt steg upp i värdekedjan och vi kan därmed skapa ett riktigt stort värde åt våra ägare och investerare”, säger Johan Wäborg.

”Vi tror att ICOres kan bli en framgång på marknaden då den hanteras på ett liknande sätt som referensprodukten. Det borde innebära en mindre tröskel att byta från Turbuhaler® till ICOres jämfört med dagens generiska produkter som har ett annat användningssätt jämfört med originalet. Dessutom har ICOres ett antal funktioner som Turbuhaler saknar. Produkten är också resultatet av svensk innovation vilket kan upplevas som förtroendeingivande för kunderna” fortsätter Johan Wäborg.