Iconovo uppdaterar marknaden kring sin nya långsiktiga strategi

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, uppdaterar i dag marknaden om möjligheterna med bolagets nya långsiktiga strategi. Investerare, analytiker och media är inbjudna till dagens virtuella kapitalmarknadsdag där bolaget även beskriver sina nyligen kommunicerade finansiella mål för år 2026.

“Vår nya strategi kommer bli en viktig drivkraft i att accelerera våra intäkter och kommer leda till att vi kan nå vårt femårsmål; 200 miljoner kronor i intäkter och 50% rörelsemarginal år 2026,” säger Iconovos VD Johan Wäborg

Virtuell kapitalmarknadsdag hålls i dag
Idag arrangerar Iconovo en virtuell kapitalmarknadsdag för investerare, analytiker och media. Presentationer på engelska från ledningsgruppen finns tillgängligt på vår hemsida för kapitalmarknadsdagen https://www.iconovo.se/capital-markets-day/ . Följ även länken för att delta i den direktsända, moderatorledda webcasten. För att ställa frågor finns en chattfunktion. Frågor kan även ställas innan mötet via mail till info@iconovo.se

Tre strategiska områden
Iconovo är ett företag vars verksamhet är grundad kring utvecklingen av generiska inhalationsprodukter. Företaget har i dag fyra inhalationsplattformar (ICOres, ICOcap, ICOone och ICOpre) och fyra generiska läkemedelsprodukter utvecklas under licensavtal.

Iconovo har under den senaste tiden ingått tre avtal att leverera inhalationsprodukter i ICOone för nya innovationsprojekt vilket utgör basen för området innovativa inhalationsprojekt.

I samband med att Amneal nyligen utvidgade sitt avtal förvärvade Iconovo rättigheterna till att sälja generisk Symbicort® i ICOres på de nordiska marknaderna. Detta är den första byggstenen i att bygga en portfölj av inhalationsprodukter för egenförsäljning i Norden.

Iconovos nya långsiktiga strategi utgörs av tre områden:

  • Egen försäljning av generiska inhalationsprodukter i Norden
  • Utveckling av innovativa inhalationsprodukter
  • Utveckling av generiska inhalationsprodukter

”Sedan hösten förra året har vi arbetat med att forma Iconovos nya långsiktiga strategi. Den sista pusselbiten föll på plats när vi säkrade den nordiska marknadslicensen för vår generiska Symbicort i ICOres” säger Iconovos VD Johan Wäborg. ”Nu när strategin är klar är det full fokus på utförande som gäller”, fortsätter Johan Wäborg.

Iconovo blir ett bolag med egen läkemedelsförsäljning i Norden
Som en följd av det expanderade avtalet med Amneal förvärvar Iconovo licensen att sälja generisk Symbicort i ICOres i Norden. Iconovo kommer starta med generisk Symbicort® i ICOres och bygga en portfölj av inhalationsläkemedel i en nystartad läkemedelsdivision, Iconovo Pharma. Försäljning av generiska läkemedel kräver inte någon stor organisation utan kan utföras av en liten grupp anställda, runt fem personer, som hanterar marknadsföring, försäljning och upphandlingar. Tjänster för bland annat Regulatory, Quality och Pharmacovigilance kan köpas in externt. För att sälja relativt komplexa inhalationsläkemedel beräknar Iconovo att ha en liten säljstyrka som är aktiv vid produktlanseringar.

Den totala försäljningen av inhalationsläkemedel i Norden omsatte 2020 cirka 4,3 miljarder kronor. Av detta kommer 34% från Sverige, 30% från Danmark, 17% från Norge och 19% från Finland. När inhalationsläkemedel förlorar sina patent går priserna normalt inte ned lika mycket som för exempelvis tablettbehandling. Symbicort och dess generika omsatte förra året 800 MSEK i Norden.

Innovativa inhalationsprodukter
Iconovo har senaste året kommunicerat tre nya avtal inom det nya strategiska området innovativa inhalationsprodukter varav två avtal är licensavtal. Iconovo har tecknat licensavtal med Monash University för inhalerat Oxytocin för prevention av blödning efter födsel samt med ISR för ett inhalerat covid-19 vaccin. Dessutom har Iconovo tecknat ett utvecklingsavtal med Respiratorius att ta fram en inhalationsprodukt för deras läkemedel med ny verkningsmekanism för KOL och svår astma som i framtiden kan leda till ett licensavtal.

Iconovo ser en betydande tillväxtpotential inom området för innovativa inhalations-produkter baserad på de fördelar som inhalation ger med lokalt högre effekt i lunga, snabb effekt och möjlighet att ersätta injektioner. Marknadspotentialen för sjukdomar där dessa fördelar kan vara betydande beräknas till nästan USD 100 miljarder, vilka inkluderar sjukdomar som astma, KOL, migrän, överkänslighetsreaktioner, epilepsi och vacciner. Iconovo har som strategi att bygga en stark och väl diversifierad portfölj av projekt inom området innovativa inhalationsprodukter.

Generiska inhalationsprodukter
Iconovo utvecklar i dag fyra generiska inhalationsprodukter under licensavtal med målet att ersätta originalprodukterna Symbicort®, Ultibro®, Seebri®, samt en icke namngiven produkt. Dessutom kommer i stor utsträckning ICOcap, där Iconovo har ett globalt licensavtal med Stevanato, att användas för utveckling av olika generikaprodukter av deras kunder.

Iconovo genomför för närvarande sin enskilt största investering i ICOpre vilket är Iconovos utveckling av en generisk produkt till GSKs Ellipta® portfölj. Detta är framtidens största generiska möjlighet inom inhalationsområdet där produkterna hade en kombinerad försäljning på USD 3,5 miljarder 2020 vilken förväntas öka till USD 4,9 miljarder 2025.

En av de enskilt största försäljningsmöjligheterna för Iconovo är generisk Symbicort i ICOres utvecklad i samarbete med Amneal, med en royaltypotential på 110 – 220 MSEK för Iconovo. Potentialen inkluderar en uppsida från försäljning av produkten i USA på 70 MSEK. Iconovo förväntar att 2/3 av försäljningen 2026 på 200 MSEK ska komma från området generiska inhalationsprodukter.

Hållbarhetsmål som ankare i strategin
Iconovo utvecklar nya och innovativa inhalationsprodukter, och vi vill göra det på ett sätt som stödjer en hållbar utveckling i världen. Iconovo samarbetar med partners i syfte att lansera våra produkter globalt och detta ger oss en påverkansmöjlighet som kan göra verklig skillnad. Iconovo arbetar med FN:s ram för hållbar utveckling och har identifierat tre prioriterade områden av de 17 mål som FN har satt upp. De tre prioriterade målen är; Mål 3 God hälsa och välbefinnande, Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt samt Mål 13 Bekämpa klimatförändringar. Dessa mål skall finnas som ankare och integreras i våra strategiska planer.