Iconovo presenterar positiva data från en feasibility-studie med Nanofitins® i ICOone®

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, och Affilogic (Nantes, Frankrike) meddelar idag att Iconovo kommer att presentera positiva resultat från en feasibility-studie med ett Nanofitin®-baserat biologiskt läkemedel mot luftvägsvirus i ICOone®. Studien är en del av det tidigare kommunicerade feasibility-avtalet mellan bolagen, som syftar till att utveckla en ny behandling för lungsjukdomar. Studieresultaten kommer att presenteras på Respiratory Drug Delivery (RDD®) 2024, som äger rum i Tucson, Arizona, den 5-9 maj 2024.

I den aktuella studien utvärderades möjligheten att leverera Affilogics antivirala affinitetsproteiner – Nanofitins® – mot SARS-CoV-2 till lungan, i pulverform, med hjälp av Iconovos endosinhalator ICOone®. Resultaten bekräftade att Nanofitins® kan formuleras som ett spraytorkat pulver för inhalation, med bibehållen aktivitet och en finpartikelfraktion lämplig för leverans till lunga, och administreras med hjälp av ICOone®.

"Vi är mycket nöjda med resultaten som visar att Nanofitins® framgångsrikt kan levereras till lungan med hjälp av ICOone®. Denna möjlighet vidgar horisonten till att omfatta nya och innovativa behandlingsstrategier mot virus- och bakterieinfektioner med potential att spela en viktig roll i framtida pandemiåtgärder", säger Johan Wäborg, vd för Iconovo.   

"Våra Nanofitins® är 20 gånger mindre än antikroppar, mycket lösliga och extremt stabila proteiner, vi förväntade oss att det skulle vara möjligt att formulera dem för inhalation men vi förväntade oss inte att Iconovos resultat med ICOone® skulle vara så övertygande från det allra första testet" säger Olivier Kitten, VD för Affilogic. "De banar verkligen väg för en enkel utveckling av Nanofitin-baserade® inhalerade riktade terapier".

Resultaten kommer att presenteras i sin helhet i en poster med titeln "Novel inhaled anti-viral against SARS-CoV-2: Feasibility of developing a Nanofitin dry powder formulation for pulmonary delivery using the ICOone® single dose dry powder inhaler", på konferensen Respiratory Drug Delivery, RDD 2024 5-9 maj, i Tucson, Arizona.

Om RDD 2024
Respiratory Drug Delivery (RDD®) 2024 kommer att hållas på JW Marriott Starr Pass, Tucson, Arizona, från 5-9 maj 2024. Det aktuella mötet är det senaste i en serie som har pågått kontinuerligt sedan 1988. RDD har genererat ett rykte för utmärkt innehåll som inbegriper alla aspekter av läkemedelstillförsel till lunga och näsa. Djupgående presentationer och diskussioner om banbrytande vetenskap i kombination med exceptionella nätverksmöjligheter som tilltalar forskare, ingenjörer, tillsynsmyndigheter, kliniker, lösningsleverantörer och affärsutvecklare som är aktiva inom detta spännande område.

Om Nanofitins®
Det är möjligt att generera skräddarsydda Nanofitins, med hög bindningsaffinitet och kontrollerad specificitet, både för målsökande och interagerande ändamål mot alla typer av biologiska mål, från peptider till hela celler. De kan därmed utformas som riktade hämmare, oftast som en sammansmältning av flera Nanofitins® för multispecificitet, eller som vektorer för specifik transport av en tredjepartsmolekyl (till exempel enzymer, peptider, nanopartiklar, radionukleotider, cytotoxiska molekyler, nukleinsyror och CAR-Ts)