Iconovo Pharma har beviljats partihandelstillstånd av Läkemedelsverket

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, meddelar idag att dotterbolaget Iconovo Pharma har beviljats partihandelstillstånd av Läkemedelsverket i Sverige. Detta är en viktig kvalitetsstämpel på bolagets framgångsrika arbete med att förbereda försäljning av läkemedel i egen regi på den nordiska marknaden. Iconovos målsättning är att år 2027 nå försäljningsintäkter om 250 MSEK varav cirka en tredjedel beräknas komma från Iconovo Pharma.

Läkemedlen som ska ingå i Iconovo Pharmas portfölj förväntas till stor del bestå av produkter som utvecklas tillsammans med Iconovo AB:s nuvarande och framtida globala samarbetspartners. Iconovos väletablerade nätverk inom den globala läkemedelsindustrin öppnar dessutom attraktiva möjligheter för inlicensieringar och förvärv av andra värdeskapande produkter för försäljning på den nordiska marknaden.

Iconovo innehar genom ett avtal med sin globala partner Amneal de nordiska försäljningsrättigheterna för ICOres budesonid/formoterol – en generisk version av astma- och KOL-läkemedlet Symbicort®. Produkten utvecklas i Iconovos inhalator ICOres, vilken är en modern inhalator som används på exakt samma sätt som originalpreparatet vilket gör att inhalatorn har möjlighet att bli första generika som blir utbytbart mot originalprodukten. Den nordiska marknaden för generiska versioner av Symbicort uppskattas till cirka 800 miljoner kronor.

”Dagens positiva besked från Läkemedelsverket är ett viktigt steg på vägen inför den planerade lanseringen av Iconovo Pharmas första läkemedel. Flaggskeppet i den planerade portföljen är den egenutvecklade ICOres budesonid/formoterol, vilken planeras komma till marknaden under 2025. Utöver de egna produkterna kommer en portfölj av noggrant utvalda, mer komplexa generiska produkter med ett högt värde inlicensieras. Vi planerar att med en liten effektiv organisation bygga en nordisk portfölj för att uppnå en snabb försäljningstillväxt och betydande skalfördelar”, säger Johan Wäborg, vd för Iconovo.

Om Iconovo Pharma AB
Iconovo Pharma AB ska bedriva läkemedelsförsäljning i Norden baserat på produkter som Iconovo AB utvecklar åt globala läkemedelsföretag samt andra läkemedel med hög kommersiell potential. Rättigheterna att sälja den egenutvecklade generiska versionen av Symbicort® i ICOres på de nordiska marknaderna har förvärvats från Iconovos partner Amneal. Detta är den första byggstenen i en portfölj av inhalationsprodukter för egen försäljning i Norden.