Iconovo orienterar om utvecklingen av ICOpre®

Iconovo har idag delat ett dokument på sin hemsida som orienterar omvärlden om hur Iconovo ser på marknadsmöjligheten, patentsituationen, produktegenskaper och partnerstrategin för ICOpre®. Målsättningen är att vara transparent gentemot kunder och investerare angående Iconovos syn på produkten ICOpre®.

För att finna orienteringen om ICOpre®, följ länken: www.iconovo.se/products/icopre.

”ICOpre är den enskilt största investeringen i Iconovos historia och vi vill dela vår syn på möjligheten som ICOpre representerar med investerare och potentiella kunder. Vi planerar att hålla alla intressenter löpande uppdaterade angående framstegen i utvecklingen av ICOpre. Iconovo talar redan med potentiella kunder för att förstå deras intresse för denna framtida möjlighet” säger Johan Wäborg, VD på Iconovo.