Iconovo ökar försäljningsinsatserna och säkrar produktionen för ICOcap genom omstrukturerat avtal med Stevanato

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, meddelar att man har återtagit de globala rättigheterna att sälja och distribuera ICOcap® inhalatorer från Stevanato Group. Iconovo avser nu att kraftigt öka försäljningsinsatserna avseende ICOcap® medan Stevanato Group kommer att förbli enda kontraktstillverkare av ICOcap. I samband med omstruktureringen av avtalet kommer Iconovo att erhålla en betalning om EUR 200 000 under tredje kvartalet som ska användas för att ansöka om CE-märkning av ICOcap. Den förändrade samarbetsstrukturen förväntas öka bolagets framtida vinstmarginal på sålda produkter.

Den nya samarbetsstrukturen med Stevanato Group är en del av Iconovos strategi att etablera ett attraktivt end-to-end-erbjudande med kontraktsutveckling, formuleringstjänster och direktförsäljning av inhalatorer till slutkunder.

"Iconovo har utvecklats mycket sedan det ursprungliga avtalet med Stevanato 2018. Vi ser ett stort intresse för ICOcap från företag som utvecklar nya läkemedel och vi har alla de resurser som behövs för kontraktsutveckling i våra egna laboratorier. Med vår breda kundbas, formuleringsexpertis och etablerade infrastruktur är vi nu mycket bättre positionerade för att hantera försäljning och marknadsföring av ICOcap, vilket gör detta till ett naturligt steg framåt för Iconovo", kommenterar Johan Wäborg, vd på Iconovo.

Som en del av det ändrade avtalet kommer Iconovo att erhålla en betalning på EUR 200 000 euro som kommer att användas för en ansökan om CE-certifiering enligt MDR (Medical Device Regulation), planerad till slutet av 2023/början av 2024. I samband med detta kommer Iconovo också att anpassa sitt kvalitetsledningssystem för medicintekniska produkter för tillverkning och försäljning av medicintekniska produkter.

ICOcap® är en inhalator för läkemedel i kapslar som laddas en i taget. Den har en robust, unik greppvänlig design, ett patenterat integrerat lock och lågt inhalationsmotstånd. ICOcap® har samma funktion och prestanda som de etablerade inhalatorerna Breezhaler® från Novartis och RS01 från RPC.