Iconovo och Respiratorius tecknar avtal för utveckling av inhalationsprodukt för behandling av KOL

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, och Respiratorius AB (publ), som utvecklar läkemedelskandidater för behandling av bland annat KOL, tillkännagav i dag att de har tecknat avtal för utveckling av en inhalationsformulering samt en inhalationsprodukt för fas I-studier för Respiratorius läkemedelskandidat RES030-085 inom RESP9000 projektet för behandling av KOL och svår astma.

KOL räknas som en av de vanligaste och snabbast växande folksjukdomarna som saknar tillfredställande behandling. Formuleringsarbetet utgör ett viktigt steg för Respiratorius utveckling av läkemedelskandidat, RES030-085. Detta är Iconovos tredje avtal under kort tid inom företagets nya strategiska område för innovativa inhalationsprojekt.

”Samarbetet med Respiratorius stärker ytterligare vår position inom det strategiska området innovativa inhalationsprojekt. Vi ser fram emot att jobba tillsammans för att nå marknaden på så kort tid som möjligt”, säger Johan Wäborg, VD, Iconovo.

Avtalet innebär att Iconovo skall utveckla en torrpulverformulering samt en inhalationsprodukt baserad på Iconovos inhalator ICOone för användning i kliniska fas I-studier. Avsikten är också att undersöka vilken av Iconovos inhalationsplattformar som bäst lämpar sig för kommersialisering av Respiratorius substans och, efter framgångsrikt utvecklingsarbete, diskutera ett licensavtal mellan företagen.

”Att inleda en fas I-studie är ett viktigt mål för Respiratorius. Vi är glada över att kunna samarbeta med Iconovos inhalationsexperter för att utveckla en lämplig formulering och inhalator för vår substans ”, säger Johan Drott, VD, Respiratorius.

Avtalet innefattar stegvis utfört fee-for-service utvecklingsarbete, det sammanlagda värdet kan uppgå till 3 MSEK varav 0,2 MSEK betalas vid undertecknandet av avtalet. Arbetet beräknas utföras inom de närmsta 9 månaderna.

Om RES030-085
RESP9000 är en substansserie av läkemedelskandidater med luftrörsvidgande och antiinflammatoriska egenskaper som utvecklas för att möjliggöra behandling av både KOL- och astmapatienter. Huvudkandidaten RES030-085 befinner sig i preklinisk fas med goda resultat i de förberedande säkerhetsstudier som genomförts. Under 2018 inlämnades en patentansökan för substansserien inom RESP9000 projektet och befinner sig nu i nationell fas, för godkännande i enskilda länder.

Om ICOone®
ICOone är en unik och patenterad torrpulverinhalator avsedd för engångsbruk. Den smarta konstruktionen ger en ultralåg tillverkningskostnad kombinerad med en enkel och diskret användning. Den är speciellt lämplig för korttidsbehandlingar och sällandoserings-behandlingar då den ger en oöverträffad låg behandlingskostnad och prispunkt för behandlingar med få doser. Den enkla konstruktionen gör också att patienter och behandlare kan lära sig hantera inhalatorn med minimal träning. ICOone kan leverera stora inhalationsdoser som är väl fuktskyddade, vilket är viktigt för många biomolekyler.

Om Respiratorius
Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna cancer, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och svår astma. Dessutom innehåller projektportföljen ett projekt för förbättrad diagnostisering av vissa hjärt-kärlsjukdomar.

Mer information om verksamheten finns på www.respiratorius.com