ICONOVO OCH CRYSTECPHARMA SAMARBETAR I UTVECKLING AV INNOVATIVA INHALATORPRODUKTER

Inhalationsutvecklaren Iconovo (publ) tillkännager idag att de har ingått ett s.k. “Letter of Understanding” med CrystecPharma att samarbeta i utvecklingen av innovativa produkter i torrpulverinhalator (DPI). Företagen har en komplementär expertis vilket möjliggör utveckling av mSAS® (modified supercritical anti-solvent) designade partiklar som kan levereras till lungan med hjälp av en inhalator från Iconovo. Många substanser kan inte formuleras som inhalationspulver med traditionella mikroniserade eller spraytorkade bärareformuleringar. Det gäller speciellt för substanser med låg stabilitet, som är känsliga för värme eller fukt eller känsliga makromolekyler. CrystecPharma’s teknologi kan mycket precist kontrollera partikelstorlek, kan med lätthet forma en aerosol och bibehålla stabilitet. Iconovo kan optimera pulverformuleringen och leverera substansen till lungan med en unik patentskyddad inhalator från Iconovo.   

Genom samarbetet kan företagen erbjuda en komplett lösning till kunder som har behov av en optimal leverans av innovativa substanser till eller via lungan. Det ger en möjlighet att lokalt i lungan behandla med t.ex. peptider för sjukdomar såsom pulmonell fibros, cystisk fibros, pulmonell hypertension eller RS-virus. Andra möjligheter är områden där man söker ett snabbt upptag i kroppen via lungan såsom migrän, behandling av överdosering eller epilepsi.

Samarbetet är ett icke-exklusivt samarbete där Iconovo och CrystecPharma kommer att marknadsföra varandras teknologier och expertis och kommer att samarbeta för att gemensamt erbjuda en komplett inhalationslösning till innovativa läkemedelsbolag och bioteknikföretag.

Som en del av samarbetet har Iconovo och CrystecPharma startat ett pilotprojekt för att utvärdera en multidos inhalationslösning för CrystecPharma’s utvecklingsprojekt CR002, en ny inhalerad behovsbehandling vid trängningsinkontinens. Projektet har som mål att ge en oöverträffad leverans av substans djupt ner i lungan som endast kan uppnås med designade partiklar i optimerade inhalatorer.

“Samarbetet förstärker erbjudandet från Iconovo på den innovativa bioteknikmarknaden och ger en bättre position att generera intäkter från det innovativa segmentet som tillägg till intäkter som genereras av vårt nuvarande generiska produkterbjudande” säger Orest Lastow, VD på Iconovo.

“Samarbetet med Iconovo ger CrystecPharma en möjlighet att erbjuda en mer komplett inhalationslösning till våra kunder och en snabbare väg till kommersialisering av nya inhalationsprodukter.” säger Paul Thorning, VD på Crystec Pharma.

För ytterligare information, vänligen kontakta Orest Lastow, VD, orest.lastow@iconovo.se, mobil: 076-5422220.

Om Iconovo AB

Iconovo grundades 2013 av personer med lång erfarenhet inom inhalationsutveckling. Bolaget utvecklar inhalatorer med tillhörande läkemedelsberedning som främst används för att behandla astma och KOL men Iconovo besitter även kompetens att utveckla produkter för nya typer av inhalerade läkemedel som tex vacciner.

Genom att samarbeta med Iconovo kan läkemedelsföretag och generikabolag få tillgång till en komplett läkemedelsprodukt och slipper därmed de komplicerade och kostsamma tidiga stegen i utvecklingsfasen. Iconovo licensierar ut sina patenterade produkter till sina kunder och erbjuder en snabbare väg till inhalationsmarknaden med lägre risk och till en lägre kostnad.

Mer information om verksamheten finns på www.iconovo.se.

Företaget är baserat i Lund och Iconovos aktie (ticker ICO) är listad på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm sedan 6 april 2018. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, Box 7405, SE-103 91 Stockholm, telefon +46 8 463 80 00, email: certifiedadviser@penser.se.

Om CrystecPharma

CrystecPharma är ett företag specialiserat på farmaceutisk kristall- och partikel-design som använder sin patentskyddade mSAS® supercritical fluid technology för att förbättra prestandan för läkemedel. Företaget har en stark forsknings- och utvecklings-bas i både Storbritannien och Kina. Crystec hjälper läkemedelsbolag med att optimera deras produkter, normalt genom att förbättra biotillgängligheten, stabiliteten eller administrationssättet. Användningen av mSAS® plattformen kan korta utvecklingstider och generera högkvalitativa, direkt skalbara produkter. Företaget kan också utnyttja styrkan i teknologin för att utveckla sina egna förbättrade generiska produkter. Crystec är ett ungt dynamiskt företag med en passion för att en stark vetenskap ska förbättra hälsan i världen.

För mer information, vänligen besök www.crystecpharma.com.