Iconovo inleder feasibility-studie med Affilogic för utveckling av inhalerbara Nanofitin®-baserade bioterapier

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, meddelar idag att man har ingått ett samarbetsavtal med det franska bioteknikföretagetAffilogic avseende genomförandet av en feasibility-studie av inhalerbara affinitetsproteiner, Nanofitins®, baserat på Iconovos inhalatorplattform ICOone® . Projektet syftar till att utveckla en ny behandling för lungsjukdomar.

– Vårt nya kundprojekt adderar ytterligare värde till Iconovo, inte minst eftersom det kommer generera betydande kunskap om utveckling av biologiska läkemedel. Marknaden för den här typen av behandlingar växer kraftigt och vi ser stor potential för våra unika inhalatorer inom området. Vi ser fram emot ett nära samarbete med Affilogic och har goda förhoppningar om att kunna utöka vårt samarbete i framtiden, säger Johan Wäborg, vd för Iconovo.

Efter genomförandet av feasibility-studien har Affilogic möjlighet att ingå ett licensavtal med Iconovo för användning av behandlingen i en av bolagets ICOone® inhalatorer med vissa rättigheter till exklusivitet. Eventuella framtida licensavtal kan generera ytterligare intäkter genom utvecklingsarbete, milstolps- och royaltybetalningar eller försäljning av inhalatorer.