Iconovo inleder ett strategiskt samarbete med Galenica för utveckling av nya inhalationsläkemedel

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, har inlett ett strategiskt samarbete med Galenica AB – ett företag specialiserat på utveckling och tillverkning av läkemedel för kliniska studier. Samarbetet syftar främst till att underlätta produktionen av kliniskt prövningsmaterial för bolag som utvecklar nya läkemedel med hjälp av Iconovos innovativa engångsinhalator ICOone.

Innovativa inhalatorer är en förutsättning för att framtidens läkemedel mot sjukdomar i luftvägar och lungor ska komma till sin fulla rätt. Även andra typer av läkemedel och vacciner kan med fördel administreras via inhalatorer, inte minst biologiska läkemedel som annars måste ges som injektion, vilket i sin tur medför krav på sterilitet och ofta även kylförvaring. För att utveckla kompletta inhalationsprodukter krävs dock både en teknologisk plattform och formuleringsexpertis, något som de flesta forskande läkemedelsbolag saknar, men som Iconovo kan erbjuda. Det kan även vara en utmaning för läkemedelsföretag att ta fram det material som behövs för att kunna påbörja de första kliniska studierna. Iconovo investerar nu i en lösning, där utrustning placeras hos Galenica, för att standardisera processerna för tillverkning av kliniskt prövningsmaterial i GMP-miljö. Standardiserade processer och etablerade samarbetsformer kommer att korta tiden för tillverkning av kliniskt prövningsmaterial och underlätta tekniköverföring till kundens produktionsanläggning. Att båda företagen ligger i Malmö-Lund-området är en stor fördel då tekniköverföring kan effektiviseras avsevärt genom ett nära samarbete. Fokus kommer att ligga på kunder som utvecklar nya originalläkemedel och vill använda Iconovos innovativa engångsinhalator ICOone.

”Samarbetet med Galenica sker som ett led i vår satsning på att bredda användningen av ICOone bland internationella läkemedelsbolag som utvecklar nya originalläkemedel. Vi får nu ett ännu mer attraktivt och komplett kunderbjudande genom att kunna erbjuda företag en färdig produkt att ta in i tidiga kliniska prövningar”, säger Johan Wäborg, vd för Iconovo.

Genom ett tätt samarbete mellan Iconovo och Galenica blir samarbetet med Iconovos kunder mer sömlöst och slot-tider för tillverkning kan planeras med korta ledtider. Inom ramen för samarbetet kommer Galenica ansvara för att förberedelserna inför varje enskilt kundprojekt är så effektiva som möjligt, exempelvis genom att på förhand säkra tillgång till såväl kvalificerad utrustning som godkända råvaruleverantörer.

”Det är glädjande att vi genom samarbetet med Iconovo nu kan erbjuda fler kunder vår kompetens inom inhalation. Genom ett nära samarbete med Iconovo kan kunden snabbare och mer friktionsfritt få tillgång till en utveckling i världsklass inom inhalation vilket gynnar framtagning av nya behandlingar som därmed snabbare kan komma patienterna till gagn”, säger Ronnie Wallin, vd för Galenica.

Planen är att tillverkningsutrustningen ska vara implementerad och tas i drift i augusti 2022.

Om ICOone
ICOone är en unik och patenterad torrpulverinhalator avsedd för engångsbruk. Den smarta konstruktionen ger en ultralåg tillverkningskostnad kombinerad med en enkel och diskret användning. Den är speciellt lämplig för korttidsbehandlingar och sällandoserings-behandlingar då den ger en oöverträffat låg behandlingskostnad och prispunkt för behandlingar med få doser. Den enkla konstruktionen gör också att patienter och behandlare kan lära sig hantera inhalatorn med minimal träning. ICOone kan leverera stora inhalationsdoser som är väl fuktskyddade, vilket är viktigt för många biomolekyler.

Om Galenica AB
Galenica AB grundades 1999 och finns på Medeon Science Park i Malmö. Verksamheten omfattar utveckling och tillverkning av nya läkemedel både i egen regi och för kunders räkning. Ett omfattande arbete bedrivs inom tre olika verksamhetsgrenar – CRO, CMO och Pharma. Inom CRO sker analytisk och farmaceutisk utveckling i pre-klinisk och klinisk fas, såväl som tillverkning och kvalitetskontroll av prövningsläkemedel. Inom CMO sker småskalig kommersiell läkemedelsproduktion. I den tredje verksamhetsgrenen, Pharma, finns bolagets patenterade läkemedel Ovixan®, en receptförskriven kräm mot psoriasis och eksem. Ovixan® är marknadsledande i Norden och säljs även på ett flertal utomnordiska marknader. 2018 lanserades Oviderm®, en mjukgörande kräm som används för att behandla torr hud hos vuxna, ungdomar och barn. Sedan 2021 bedriver Galenica även licensförsäljning av läkemedlet Ameluz, som behandlar aktinisk keratos, i Norden.