Iconovo informerar om förväntat värde på generiska Seebri® och Ultibro® formuleringar för ICOcap®

Iconovo meddelade den 8 juli att företaget hade tecknat ett licensavtal avseende know-how som ger BNC Korea Co Ltd exklusiva rättigheter att använda denna know-how för att tillverka, marknadsföra, sälja och distribuera kapselformuleringarna tillsammans med ICOcap® i territoriet. Licensavtalet avser två generiska formuleringar, en generisk Ultibro® Breezhaler® (indakaterol, glykopyrronium) produkt och en generisk Seebri® Breezhaler® (glykopyrronium) produkt. BNC Koreas har exklusiva rättigheter i Korea, Japan, Kina, Taiwan, Ryssland, CIS-länderna och i sydöstra Asien (inklusive Turkiet). Affären har ett milestone-värde på 550.000 EUR varav en access-fee på 150.000 EUR. Iconovo förväntar att största delen av värdet kommer från framtida royalty-betalningar och inte från milestone-betalningar.

Ultibro® och Seebri® är godkända för behandling av KOL. Ultibro® Breezhaler® hade en försäljning på USD 427 miljoner och Seebri® Breezhaler® hade en försäljning på USD 121 miljoner enligt den senaste årsredovisningen för 2019 från Novartis. I pressmeddelandet från den 8 juli estimerades att 25 % av värdet kom från territoriet. Iconovos’s nya förändrade estimat är att 15 % av den globala försäljningen 2019 kommer från BNC Koreas territorium (försäljning av cirka USD 82 miljoner för båda produkterna istället för EUR 140 miljoner som tidigare kommunicerats).

Med en dynamisk syn på affärsmöjligheten förväntar Iconovo att Asien och därmed BNC Korea’s territorium kommer att öka gradvis och substantiellt i värde över den 20-åriga royalty perioden. En hög befolkningstillväxt i Asien kommer driva utvecklingen då regionen svarar för 40 – 50 % av den globala befolkningstillväxten under den kommande 10-årsperioden (UN, World Population Prospects 2019). Dessutom upplever denna del av världen en stark ekonomisk tillväxt med ökande konsumtion av hälsovård per kapita då hälsovård prioriteras.

Resterande territorium är fortfarande tillgänglig för en licensaffär och motsvarar de återstående 85 % av världsmarknaden för Ultibro® och Seebri®. Under 2019 motsvarade denna marknad ett värde på cirka USD 466 miljoner, där Europa är den största möjligheten.

Iconovo är långt framskriden i utvecklingen av kapselformuleringarna och förväntar därför att våra framtida partners kan lansera i den första vågen av generiska produkter, för att senare följas av ytterligare eftersläntrande generiska produkter. Iconovo förväntar att detta ger en möjlighet till en marknadsandel på 13 – 20 % för kapselprodukterna baserat på normala “order-of-entry” modeller i läkemedelsindustrin och i beaktande av den högre grad av utbytbarhet mellan generiska produkter[1]. Marknadsupptaget är långsammare för generiska inhalationsprodukter än för generiska tabletter. Iconovo förväntar att 80 % av den maximala marknadsandelen kan nås efter 2 år på den enskilda landsmarknaden[2], även om lanseringarna kommer att ske över ett antal år och därmed sänker den konsoliderade regionala upptagshastigheten.

Iconovo kommer erhålla royalty-betalningar på BNC Koreas nettoförsäljning vilken i sin tur kommer påverkas av antalet och villkoren för sub-licensaffären med deras distributörer. Framtida royalties ligger på medelhöga ensiffriga procenttal av försäljningen beroende på marknad och distributionsavtal.

Iconovo kommer även erhålla royalties från Stevanato baserat på den separata försäljningen av ICOcap inhalatorer till BNC Korea, men det motsvarar ett lägre värde då kostnaden för ICOcap inhalatorn motsvarar en liten andel av marknadspriset.

Om ICOcap®
ICOcap® är en robust kapselinhalator med en unik greppvänlig design, ett patenterat
integrerat lock som gör den lätt att använda. ICOcap® är designad med ett lågt inhalationsmotstånd men kan anpassas till önskat inhalationsmotstånd. ICOcap® är direkt tillgänglig från Stevanato för snabb produktlansering och konkurrenskraftigt pris.

Om KOL
Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, är en kombination av inflammation i luftvägarna och förstörd lungvävnad (lungemfysem). Sjukdomen utvecklas långsamt under flera år och orsakas framför allt av tobaksrökning. Vid KOL får patienten svårare att andas, blir trött och orkar mindre. KOL går inte att bota varför behandlingen går ut på att försöka hejda en fortsatt försämring och förstörelse av lungblåsorna. Enligt WHO, är KOL den tredje vanligaste dödsorsaken i världen med 3 miljoner dödsfall. Antalet personer som lever med KOL globalt uppskattas till 251 miljoner.

Om BNC Korea
BNC Korea Co., Ltd grundades 2007 och är noterat på KOSDAQ i Sydkorea. Företaget utvecklar biologiska och andra läkemedel med differentierade egenskaper för att lösa medicinska behov på behandlingsmarknaden. Företaget säljer produkter inom området medicinteknik såsom hyaluronsyrafyllare, vävnadsersättare och sårläkning och biologiska läkemedel såsom botulinum toxin typ A för estetisk användning. Företaget bygger för närvarande en ny tillverkningsanläggning för tillverkning av orala beredningar och injektionsläkemedel.

Mer information om företaget kan du finna på: https://www.bnckorea.co.kr

BNC Korea Co., Ltd är baserat i Daegu och Seoul i Sydkorea. Tillverkningen är baserad i Daegu och Sejong city i Sydkorea.

[1] Kalyanaram 2008, InPharmation, IQVIA, Kremer 2008
[2] InPharmation