Iconovo har erhållit godkänt patent i Japan

Den japanska patentmyndigheten har godkänt ett patent avseende Iconovos inhalator, ICOres. Iconovo har sedan tidigare flera godkända svenska patent samt ett europeiskt patent på ICOres, men detta är det första i Japan. ICOres är den inhalator som används i Iconovos två stora kundprojekt där bland annat generisk SymbicortÒ ingår.

”Ett godkänt patent är nyckeln till den stora och viktiga japanska marknaden. Det är en fördel för våra befintliga kunder som ska kunna lansera ICOres-produkter i Japan”, säger Orest Lastow, VD.

För ytterligare information, vänligen kontakta Orest Lastow, VD, orest.lastow@iconovo.se, mobil: 076-5422220.

Om ICOres
ICOres är en nyskapande reservoarbaserad torrpulverinhalator som är utvecklad av Iconovo. Den kan anpassas för att ha flera olika yttre former och färger för att passa olika kunders speciella krav. ICOres har två separata reservoarer vilket gör den speciellt väl lämpad till kombinationsprodukter. ICOres har även flera unika egenskaper och funktioner för att förbättra för användaren. Det finns en dosräknare som visar exakt hur många doser som finns kvar. Det finns även en visuell feedback som talar om när dosen är redo för inhalation samt när dosen är inhalerad på ett korrekt sätt.

Om Iconovo AB
Iconovo grundades 2013 av personer med lång erfarenhet inom inhalationsutveckling. Bolaget utvecklar inhalatorer med tillhörande läkemedelsberedning som främst används för att behandla astma och KOL men Iconovo besitter även kompetens att utveckla produkter för nya typer av inhalerade läkemedel som tex vacciner.
Genom att samarbeta med Iconovo kan läkemedelsföretag och generikabolag få tillgång till en komplett läkemedelsprodukt och slipper därmed de komplicerade och kostsamma tidiga stegen i utvecklingsfasen. Iconovo licensierar ut sina patenterade produkter till sina kunder och erbjuder en snabbare väg till inhalationsmarknaden med lägre risk och till en lägre kostnad.

Mer information om verksamheten finns på www.iconovo.se.
Företaget är baserat i Lund och Iconovos aktie (ticker ICO) är listad på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm sedan 6 april 2018. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, Box 7405, SE-103 91 Stockholm, telefon +46 8 463 80 00, email: certifiedadviser@penser.se.