Iconovo får ytterligare patent godkänt för ICOres® i EU

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, meddelar idag att den europeiska patentmyndigheten European Patent Office (PTO) har lämnat ett förhandsgodkännande (Notice of Allowance) avseende Iconovos patentansökan för inhalatorplattformen ICOres. ICOres används för närvarande i flera av Iconovos kundprojekt och ett ytterligare patent förlänger tiden med patentskydd, till fördel för de kunder som ska lansera i framtiden.

Det här förhandsgodkännandet (Notice of Allowance) kommer att förstärka patentskyddet för Iconovos inhalatorplattform ICOres. Iconovo har redan flera godkända patent i USA, Europa, Kina och Japan.

”Förhandsbeskedet från European Patent Office stärker ytterligare våra internationella immateriella rättigheter och ökar värdet på vår produktportfölj. Det här tilläggspatentet ger våra kunder ytterligare patentskydd och marknadsexklusivitet när de lanserar ICOres på den europeiska marknaden,” säger Orest Lastow, CTO på Iconovo.

Om ICOres
ICOres är en inhalator för torrpulver och påminner om AstraZenecas storsäljare Turbuhaler®. ICOres har ett räkneverk som gör att patienten vet exakt hur många doser som finns kvar. En annan fördel är att patienten får en visuell bekräftelse när en dos har inhalerats korrekt, vilket minimerar risken för felanvändning. ICOres är den enda reservoarinhalator som kan fyllas med upp till tre olika läkemedelssubstanser, en stark konkurrensfördel eftersom trippelprodukter förväntas bli nästa stora område inom inhalationsbehandling.