Iconovo får order på tilläggsarbete från ISR för utveckling av nasalt covid-19-vaccin

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, tillkännagav i dag att de har avtalat med immunterapibolaget ISR Immune System Regulation AB (ISR), ett dotterbolag till ISR Immune System Regulation Holding AB (publ), om tilläggsarbete för det pågående projektet med inhalerat covid-19 vaccin med utveckling av en nasal version av Iconovos inhalator ICOone. Tilläggsuppdraget kan ge Iconovo upp till 4,9 MSEK utöver tidigare avtal.

Ordern omfattar en utveckling av ett nasalt administrerat covid-19-vaccin som blir nytt snabbspår till marknad p.g.a. en snabbare utvecklingsprocess. Projektet med det nasalt administrerade covid-19-vaccinet avser att använda ICOone Nasal, som är en ny nasal plattform baserad på ICOone. Det är en unik och patentskyddad nasal inhalator för pulverformuleringar.

ISR och Iconovo driver projektet för inhalerat covid-19-vaccin framåt med högsta hastighet. ISR har därför valt att accelerera utvecklingen genom att lägga till ett nasalt inhalerat vaccin som ger en snabbare väg genom studierna. Detta covid-19-vaccin med administration till näshålan, är tänkt att bli ett snabbspår som antingen kan leda till en separat registrering alternativt kan det bana väg för ett oralt inhalerat vaccin, för administration till lungan. Den nya nasala produkten kommer att utvecklas av Iconovo i nya plattformen ICOone Nasal.

Det nya avtalet ger ISR en exklusiv global rättighet att använda ICOone Nasal under det nuvarande avtalet som en vidareutveckling av ICOone, för behandling av covid-19 och dess varianter med en teknologi baserad på så kallade spike-proteiner med adjuvans. I det nuvarande avtalet har ISR också en framtida option att använda sin vaccinationsteknologi i ICOone inom influensa, RS-virus och nya covid-vacciner baserade på samma teknologi.

Värdet på ordern är totalt 10,4 MSEK vilket är 4,9 MSEK utöver tidigare kommunicerade avtalssummor. Iconovo ska kontraktsutveckla ett nasalt vaccin samt leverera en nasal klinisk prövningsprodukt till en fas 1-studie som går med prioritet in i en fas 1 studie före den lunginhalerade produkten. Betalningarna väntas vara fördelade på 9,1 MSEK under den närmaste sexmånadsperioden och resterande belopp under efterkommande 24 månader. Vid avtalets ingående utlöses en initial betalning på 1,3 MSEK.

“Detta uppdrag ger en fin möjlighet att utvärdera nya plattformen ICOone Nasal i en klinisk studie på Covid-19. Vi ger projektet högsta prioritet för att hjälpa ISR framåt enligt de offensiva tidslinjer som krävs under pandemin. Projektet kan utgöra starten på ett paradigmskifte som öppnar upp för att i framtiden inhalera i stället för att injicera vacciner. En utveckling som Iconovo är väl positionerat att ta ledningen i”, säger Johan Wäborg, VD, Iconovo.

En inhalerad beredning för nasal- eller lungadministration ger viktiga fördelar som till exempel lättare användning, billigare transporter, lagring utan krav på kylskåpstemperatur och man slipper hantering av nålar och sprutor. Att avlägsna behovet av kylskåpstemperatur och hantering av smittosamt avfall ger en stor kostnadsbesparing och kan potentiellt eliminera risken för sjukdomsspridning genom infekterade nålar. En annan viktig fördel är att vaccinet når direkt till luftvägarna och ger både ett lokalt skydd i luftvägarna samtidigt som kroppens systemiska immunförsvar aktiveras.

"ICOone plattformen med dess flexibilitet möjliggör ett snabbt, prisvärt och effektivt framtagande av ett vaccin mot SARS-CoV-2 för luftvägarna. Plattformen kan göra ISRs vaccin tillgängligt på den globala marknaden kort efter genomförande av kliniska studier. Samarbetet fördjupas nu och breddas till att omfatta både nasal och inhalations administration, vilket vi ser som en stor fördel, där olika luftvägspatogener kan vara i behov av fokus på olika inträdesportar vid vaccinframställningen. Vi ser samarbetet med Iconovo som ett långsiktigt partnerskap i syfte att etablera en serie av olika vacciner" uppger Ola Winqvist, VD, ISR AB.

Om ISR

ISR är ett innovationsdrivet läkemedelsutvecklingsbolag inom immunterapi. Bolagets affärsidé är att omvandla preklinisk immunologisk forskning till klinisk prövning för att med hjälp av ett stimulerat immunsystem bekämpa kroniska infektioner som HIV, HBV och cancer genom att utveckla bolagets pipeline av immunstimulerande Immunolider och Immunorheliner och ta vara på immunsystemet genom att utveckla designande vaccin. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm. Mangold Fondkommision AB är bolagets Certified Adviser och nås på +46 8 503 01 550

Om ICOone®

ICOone är en unik och patenterad torrpulverinhalator avsedd för engångsbruk. Den smarta konstruktionen ger en ultralåg tillverkningskostnad kombinerad med en enkel och diskret användning. Den är speciellt lämplig för korttidsbehandlingar och sällandoserings-behandlingar då den ger en oöverträffat låg behandlingskostnad och prispunkt för behandlingar med få doser. Den enkla konstruktionen gör också att patienter och behandlare kan lära sig hantera inhalatorn med minimal träning. ICOone kan leverera stora inhalationsdoser som är väl fuktskyddade, vilket är viktigt för många biomolekyler.

Om ICOone® Nasal

ICOone Nasal är en unik och patenterad inhalationsdriven nasal inhalator för torrpulver avsedd för engångsbruk. Den smarta konstruktionen ger en ultralåg tillverkningskostnad kombinerad med enkel användning. Den är speciellt lämplig för korttidsbehandlingar och sällandoseringsbehandlingar då den ger en oöverträffat låg behandlingskostnad och prispunkt för behandlingar med få doser. Den enkla konstruktionen gör att patienter och behandlare kan lära sig hantera nasala inhalatorn med minimal träning. ICOone Nasal är en inhalationsdriven nasal pulverinhalator som ger en jämn och naturlig fördelning av pulvret över nässlemhinnan. Den patentskyddade designen ger en stabil produkt som undviker krav på kylskåpskall transport och minimerar behovet av konserveringsmedel.