Iconovo etablerar dotterbolaget Iconovo Pharma AB för läkemedelsförsäljning i Norden

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, har registrerat dotterbolaget Iconovo Pharma AB hos Bolagsverket. Detta är ett led i den tidigare kommunicerade strategin att etablera en infrastruktur för läkemedelsförsäljning i egen regi på den nordiska marknaden. Iconovos målsättning är att år 2026 nå försäljningsintäkter om 200 MSEK varav cirka en tredjedel beräknas komma från Iconovo Pharma.

Försäljningen av läkemedel i Norden kommer att bedrivas i dotterbolaget Iconovo Pharma AB eftersom verksamheten skiljer sig från utvecklingen av inhalationsprodukter för den globala marknaden. Genom en separat och dedikerad struktur säkras det fokus som krävs i en effektiv och dynamisk försäljningsorganisation. Rekryteringen av en erfaren ledare för Iconovo Pharma kommer att påbörjas under 2022, och bolaget planerar att därefter successivt anställa den handfull specialiserade medarbetare som bedöms vara tillräcklig för att skapa en slagkraftig bearbetning av den nordiska marknaden.

Läkemedlen som ska ingå i Iconovo Pharmas portfölj förväntas till stor bestå av produkter som för närvarande utvecklas tillsammans med Iconovo AB:s nuvarande globala samarbetspartner. Iconovos globalt etablerade partnernätverk öppnar dessutom möjligheter till effektiv inlicensiering av andra värdeskapande produkter.

Bolaget har genom ett avtal med sin globala partner Amneal redan säkrat de nordiska rättigheterna för en generisk version av astma- och KOL-läkemedlet Symbicort®. Produkten utvecklas i Iconovos inhalator ICOres, vars unika feedbackfunktioner kan innebära betydande fördelar för patienten. Den nordiska marknaden för generiskt Symbicort uppskattas till cirka 900 MSEK.

”Vår ambition är att etablera ett nordiskt läkemedelsbolag med en produktportfölj bestående av utvalda egenutvecklade inhalationsprodukter, där vi redan säkrat rättigheterna till generisk Symbicort i vår unika egenutvecklade inhalator ICOres. Därutöver öppnar vi även upp för licensiering av andra läkemedel med hög kommersiell potential,” säger Johan Wäborg, vd för Iconovo.

Om Iconovo Pharma AB

Iconovo Pharma AB ska bedriva läkemedelsförsäljning i Norden baserat på de produkter som Iconovo AB utvecklar åt globala läkemedelsföretag samt andra läkemedel med hög kommersiell potential. Rättigheterna att sälja den egenutvecklade generiska versionen av Symbicort® i ICOres på de nordiska marknaderna har förvärvats från Iconovos partner Amneal. Detta är den första byggstenen i en portfölj av inhalationsprodukter för egen försäljning i Norden.