Iconovo erhåller nytt patent i Japan för sin inhalatorplattform ICOone®

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, meddelar idag att den japanska patentmyndigheten JPO har lämnat ett förhandsgodkännande (Notice of Allowance) av ytterligare ett patent för ICOone® – en innovativ inhalatorplattform som möjliggör enkel och kostnadseffektiv administrering av vacciner och biologiska läkemedel. Iconovo driver redan flera utvecklingsprojekt baserade på ICOone, varav ett med finansiellt stöd från Bill & Melinda Gates Foundation.

ICOone® är Iconovos inhalatorplattform för enkel och kostnadseffektiv administrering av vacciner och biologiska läkemedel. Eftersom ICOone® kan laddas med den aktiva substansen i form av ett torrt pulver krävs ingen dyr och komplicerad kylförvaring. Dessutom undviks hantering av engångssprutor och begagnade kanyler som kan sprida blodsmitta.

Dagens besked innebär att ICOone® kommer att skyddas av två patent på den japanska marknaden. Det nu förhandsgodkända patentet har en giltighetstid till 2038. Inhalatorn är patentskyddad även i Sverige, övriga Europa (EPO), Indien, Kina och USA. 

”Det här patentet stärker exklusivitetsskyddet ytterligare för Iconovos unika engångsinhalator ICOone. Inhalatorn har en extremt låg tillverkningskostnad och den enkla och diskreta hanteringen gör den mycket attraktiv, inte minst på den japanska marknaden”, säger dr Orest Lastow, Chief Technology Officer på Iconovo. 

Iconovos senaste samarbetsprojekt baserat på ICOone® etablerades i juli 2022 tillsammans med Bill & Melinda Gates Foundation och syftar till att utveckla nya inhalationsbehandlingar inför nästa viruspandemi. Sedan tidigare bedrivs ett samarbete med Monash University, med stöd av Janssen Pharmaceuticals, kring en förebyggande behandling av postpartumblödningar baserad på läkemedelssubstansen oxytocin. Iconovo samarbetar även med de svenska läkemedelsföretagen Arcede och Immune System Regulation för utveckling av en helt ny läkemedelsbehandling av KOL och astma respektive ett inhalerbart covid-19-vaccin.  

Om ICOone
ICOone är en unik och patenterad torrpulverinhalator avsedd för engångsbruk. Den smarta konstruktionen ger en ultralåg tillverkningskostnad kombinerad med en enkel och intuitiv användning. Den är speciellt lämplig för korttidsbehandlingar och sällandoserings-behandlingar. ICOone kan leverera stora inhalationsdoser som är väl fuktskyddade, vilket är viktigt för många biomolekyler. Den enkla konstruktionen gör också att patienter och behandlare kan lära sig hantera inhalatorn med minimal träning.