Iconovo erhåller nytt europeiskt patent för sin engångsinhalator ICOone

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, meddelar idag att den europeiska patentmyndigheten EPO avser godkänna Iconovos patentansökan för inhalatorplattformen ICOone® (Communication under Rule 71(3) EPC). Patentet beskriver bolagets endosinhalator, som för närvarande ingår i tre innovativa samarbetsprojekt för administrering av bland annat oxytocin respektive covid-19-vaccin. Iconovo har sedan tidigare en väletablerad patentportfölj för ICOone® i Sverige, Europa (EPO), USA, Kina och Indien.

Iconovos innovativa inhalatorplattform ICOone® möjliggör administrering av vacciner och bioaktiva molekyler på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt. Eftersom läkemedlet dispenseras som ett torrt pulver i ICOone® krävs inga dyra och komplicerade lösningar för kylförvaring. Vidare möjliggör ICOone® en enkel och säker hantering för såväl patienter som vårdpersonal. Genom att läkemedlet inhaleras undviker man hantering av engångssprutor och begagnade kanyler som riskerar att sprida blodsmittor såsom HIV eller hepatitvirus.
”Det här patentet skyddar en unik egenskap hos ICOone som gör den väldigt enkel att tillverka, vilket bidrar till en mycket låg tillverkningskostnad. Vid en pandemi är det viktigt att på ett kostnadseffektivt sätt nå ut till en stor population i hela världen, och på många marknader är tillverkningskostnaden därför avgörande för valet av produkt”, säger dr Orest Lastow, Chief Technical Officer på Iconovo.

Om ICOone® 
ICOone är en unik och patenterad torrpulverinhalator avsedd för engångsbruk. Den smarta konstruktionen ger en ultralåg tillverkningskostnad kombinerad med en enkel och diskret användning. Den är speciellt lämplig för korttidsbehandlingar och sällandoserings-behandlingar då den ger en oöverträffat låg behandlingskostnad och prispunkt för behandlingar med få doser. Den enkla konstruktionen gör också att patienter och behandlare kan lära sig hantera inhalatorn med minimal träning. ICOone kan leverera stora inhalationsdoser som är väl fuktskyddade, vilket är viktigt för många biomolekyler.