Iconovo erhåller anslag om SEK 680 000 från Innowwide för satsning på den Sydkoreanska marknaden

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, meddelar idag att bolaget har erhållit ett anslag om SEK 680 000 kronor från Innowwide. Anslaget ska användas för att utföra en marknadsstudie för att kunna introducera företagets tjänster och produkter på den Sydkoreanska marknaden. Projektet kommer att genomföras under perioden april till september 2024 och är en del av Iconovo Accelerator programmet som företaget tidigare har kommunicerat om.

Den Sydkoreanska marknaden för läkemedelsutveckling är en av mest dynamiska och snabbväxande i världen, bland annat har landet under de senaste åren etablerat sig som ledande inom tillverkning av biologiska läkemedel. Marknadsstudien är en del av Iconovos planer att globalt expandera företagets försäljning och kommer att ge företaget en förståelse för den sydkoreanska marknaden för utveckling av inhalerade läkemedel. Den kommer också möjliggöra etablering av nya affärsrelationer med Sydkoreanska läkemedelsföretag. Under projektet kommer Iconovo, i samarbete med den lokala samarbetspartnern E&J Corporation, genomföra en grundlig marknadsanalys och etablera kontakt med potentiella kunder och lokala industriella opinionsbildare. Projektet kommer att avslutas med en tydlig plan för att etablera Iconovo på marknaden.

Iconovo är ett världsledande företag inom pulverinhalation och har sedan tidigare utvecklat fyra inhalationsplattformar för torrpulverinhalation och detta anslag ger Iconovo goda möjligheter att finna nya kunder i Sydkorea till en spirande CDMO-verksamhet som kan ge omedelbart lönsamma intäkter från kontraktsutveckling och i förlängningen nya licensavtal eller försäljning av inhalatorer. Eventuella kundframgångar i Sydkorea kommer kunna bidra till att nå Iconovos målsättning att nå 250 MSEK i omsättning till 50 procent EBITDA marginal år 2027.

”Våra kontakter med sydkoreanska företag visar på ett stort intresse, och en stor potential för utveckling av inhalerade läkemedel. Anslaget från Innowwide ger oss nu möjlighet att på ett strukturerat sätt etablera oss på en av världens mest intressanta marknader för läkemedelsutveckling. Det är samtidigt en kvalitetsstämpel på Iconovos globala expansionsstrategi", säger Johan Wäborg, vd för Iconovo

Anslaget sker inom ramarna för Innowwide som är en del av Europeiska partnerskapet för innovativa små och medelstora företag (SME:s) och är genom det finansierat av Europeiska Unionen. Utbetalning av anslaget sker med 70 % vid projektstart och 30% vid projektets avslut.

Om Iconovo Accelerator

Iconovo Accelerator är ett strukturerat sätt för Iconovo och Iconovos kunder att delfinansiera affärsmässigt intressanta projekt vid sidan av kapitalmarknaden. Detta möjliggörs genom ett samarbete med konsultföretaget Argentum, som är specialiserat på att strukturera och leda ansökningsprocesser för EU-finansiering och som hittills bidragit till att säkra över 20 miljarder kronor i forsknings- och utvecklingsfinansiering till sina klienter. Syftet med Iconovo Accelerator Program är att finansiera projekt som till betydande del utförs av Iconovo, vilket kan bidra till en ökad intjäningsförmåga för bolaget.