ICONOVO AB PUBLICERAR ÅRSREDOVISNING FÖR 2019

Årsredovisningen bifogas i detta pressmeddelande och finns nu tillgänglig på företagets webbplats, www.iconovo.se.