Iconovo AB (publ) tillkännager i dag att bolaget har skrivit avtal med det multinationella företaget Stevanato Group, rörande tillverkning och internationell marknadsföring av ICOcap.

PRESSMEDDELANDE, 3 juli 2018

                                                           

Iconovo tecknar avtal med Stevanato Group kring tillverkning, försäljning och distribution av ICOcap

 

Inhalationsutvecklaren Iconovo AB (publ) tillkännager i dag att bolaget har skrivit avtal med det multinationella företaget Stevanato Group, baserat i Italien, rörande tillverkning, internationell marknadsföring, försäljning och distribution av sin kapselbaserade inhalator ICOcap.

 

Som en del av avtalet kommer Iconovo att få en s k technology access fee motsvarande
200 000 EUR och kommer framgent att få royalty på Stevanatos försäljning.

 

"Detta är ett mycket viktigt avtal för oss eftersom ICOcap nu kommer att vara direkt tillgänglig till alla våra kunder som inte själv vill tillverka egna inhalatorer. Stevanato ger oss den möjligheten och är en idealisk partner för oss", säger Iconovos VD Orest Lastow.

 

ICOcap kommer att tillverkas av tyska Balda, som ingår i Stevanato Group. Iconovo kommer även att kunna dra stor nytta av Stevanatos globala försäljnings- och marknadsföringsorganisation med närvaro i över 150 länder.

 

"Vi är mycket nöjda med detta samarbets och licensavtal med ett så innovativt företag som Iconovo. Det utökar vår produktportfölj inom drug delivery, särskilt inom andningssjukdomarna astma och KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom). ICOcap är utvecklad med en bred erfarenhet av inhalatorer och representerar det första steget i ett samarbete som vi hoppas kan komma att omfatta även andra av Iconovos produkter. Genom vårt omfattande kommersiella nätverk och globala produktionsmöjligheter kan vi erbjuda en systemlösning till läkemedelsbolag nära deras tillverkningsställen", säger Franco Stevanato, VD för Stevanato Group.

För ytterligare information kontakta, vänligen kontakta:

Orest Lastow, VD, orest.lastow@iconovo.se, mobil: 076-5422220

 

Om Stevanato Group

Stevanato Group grundades 1949 och är världens största privatägda utvecklare och tillverkare av medicinskt glas. Koncernen består av två operativa divisioner som betjänar läkemedelsindustrin. Divisionen Pharmaceutical Systems består av Ompi, som har specialiserat sig på primärförpackningar i glas, och Balda, inriktad på specialplaster och leveransanordningar. Engineering Systems-divisionen består av Spami, Optrel, InnoScan och SVM, som har specialiserat sig på glas behandling, inspektionssystem, monterings och förpackningslösningar. Dessa två divisioner arbetar nära varandra, vilket säkerställer att Stevanato Group har fullständig kontroll över hela produktionsprocessen. Gruppen drar också nytta av SG Lab-verksamheten som tillhandahåller tekniska och analytiska tjänster av den potentiella interaktionen mellan drog och behållare.

 


Om ICOcap

ICOcap är utformad för läkemedel i kapslar och kan hantera olika kapselstorlekar. ICOcap kan också optimeras för att ge maximal produktprestanda för en given läkemedelsformulering.

 

Om Iconovo AB

Iconovo grundades 2013 av personer med lång erfarenhet inom inhalationsutveckling. Bolaget utvecklar inhalatorer med tillhörande läkemedelsberedning som främst används för att behandla astma och KOL men Iconovo besitter även kompetens att utveckla produkter för nya typer av inhalerade läkemedel som tex vacciner.

 

Iconovo leder utvecklingen av intuitiva kvalitetsinhalatorer som

innehåller de substanser som förskrivare och patienter efterfrågar.

Med kvalitet, professionalism och kunskap erbjuder vi våra kunder en

snabbare väg till marknaden, till lägre kostnad och med mindre risk.

 

 

Mer information om verksamheten finns på www.iconovo.se.

 

Företaget är baserad i Lund och Iconovos aktie (ticker ICO) är noterad på Nasdaq First North, Stockholm sedan 6 april 2018. Erik Penser Bank AB är Bolagets Certified Adviser.

 

Denna information är sådan som Iconovo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den [03] juli 2018 kl. 13.15 CET.