ICONOVO AB (PUBL) STORSATSAR PÅ UTVECKLING AV EN NY INHALATIONSPLATTFORM

Inhalationsutvecklaren Iconovo AB (publ) tillkännager i dag att bolaget har tagit ett strategiskt beslut att investera i utveckling av en ny inhalationsplattform. Denna består av en ny inhalator vid namn ICOpre samt nya torrpulverformulering anpassade till ICOpre. Den nya plattformen är avsedd för en global marknad inklusive USA.

Under de närmaste 10 åren förväntas inhalationsmarknaden domineras av produkter i GlaxoSmithKlines nya inhalator Ellipta. Det finns för närvarande fem produkter i Ellipta med ett försäljningsvärde 2018 på nästan 2.7 miljarder USD. Det värdet väntas öka till 5.0 miljarder USD år 2024 (Källa: Evaluate Pharma Vantage publications). De första patenten på dessa produkter kommer att falla 2025 och Iconovo investerar för att kunna erbjuda generiska versioner. Iconovo´s värdering av affärsmöjligheten som ligger till grund för investeringsbeslutet har validerats och verifierats i en rapport från PWC Strategy och deras globala nätverk.

Ellipta är en så kallad förfylld inhalator med 30 doser. Varje enskild pulverdos fylls och förseglas på fabrik för att garantera hög precision. För att kunna registrera en generika på en Ellipta-produkt i USA måste en förfylld inhalator användas. Iconovo ämnar därför utveckla ICOpre som är en förfylld inhalator som dessutom uppfyller alla andra krav för att kunna registreras i USA och Europa. ICOpre inhalatorn kommer att baseras på egna tekniska lösningar och kommer därför inte att begränsas av Ellipta-inhalatorns patentskydd som gäller tills 2030.

Iconovo bedömer att utvecklingstiden för inhalatorn uppgår till cirka 3 år. 20 miljoner SEK har öronmärkts för denna investering. Tack vare starka finanser, med en kassa på 40 MSEK, kan investeringen genomföras. Under utvecklingstiden kommer även utveckling av de första torrpulverformuleringarna att pågå.

”Detta är den största och viktigaste investeringen i Iconovos 5-åriga historia. Med ICOpre-plattformen kommer vi, inte att bara nå den europeiska, utan även den värdefulla amerikanska marknaden. Vi kommer att vara en av få i världen som kan erbjuda en komplett plattform bestående av inhalator och torrpulverformulering”, säger Iconovo’s VD Orest Lastow.

För ytterligare information kontakta, vänligen kontakta:
Orest Lastow, VD, orest.lastow@iconovo.se, mobil: 076-5422220

Om Iconovo AB

Iconovo grundades 2013 av personer med lång erfarenhet inom inhalationsutveckling. Bolaget utvecklar inhalatorer med tillhörande läkemedelsberedning som främst används för att behandla astma och KOL men Iconovo besitter även kompetens att utveckla produkter för nya typer av inhalerade läkemedel som tex vacciner.

Genom att samarbeta med Iconovo kan läkemedelsföretag och generikabolag få tillgång till en komplett läkemedelsprodukt och slipper därmed de komplicerade och kostsamma tidiga stegen i utvecklingsfasen. Iconovo licensierar ut sina patenterade produkter till sina kunder och erbjuder en snabbare väg till inhalationsmarknaden med lägre risk och till en lägre kostnad.

Mer information om verksamheten finns på www.iconovo.se.

Företaget är baserad i Lund och Iconovos aktie (ticker ICO) är listad på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm sedan 6 april 2018. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, Box 7405, SE-103 91 Stockholm, telefon +46 8 463 80 00, email: certifiedadviser@penser.se.

Denna information är sådan som Iconovo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2019 kl. 08.15 CET.