Iconovo AB (publ) inleder samarbete om utveckling av bolagets produktplattform ICOone med japanska TOA Pharmaceuticals Co., Ltd.

Lund 2018-04-17
Iconovo AB (publ,) ("Iconovo eller Bolaget") och TOA Pharmaceuticals Co., Ltd. signerade redan i december 2017 ett Letter of intent (LOI) i syfte att utveckla någon av bolagets produktplattformar för den japanska marknaden. Dagens besked innebär att bolagen fördjupar samarbetet och kommer att specifikt utveckla ICOone med två olika kombinationer av läkemedel för behandling av astma och KOL för den japanska marknaden.
ICOone är en liten engångsinhalator som endast innehåller en dos av ett läkemedel och efter genomförd inhalation så slänger patienten inhalatorn. Förutom behandling av astma och KOL kan ICOone användas för behandling av andra inhalerbara substanser med andra indikationer och för behandling av en mängd olika sjukdomar. Detta är det första samarbetet Iconovo ingår med produktplattformen ICOone och en helt ny marknad för Bolaget.
Arbetet med att optimera inhalatorn ICOone och anpassa substanserna inleds omedelbart och beräknas pågå under resten av året och förväntas genera intäkter för Bolaget.
Japanska TOA Pharmaceuticals Co., Ltd. tillverkar och marknadsför läkemedel, kemikalier, hygienartiklar, medicintekniska produkter och livsmedel. Bolaget har investerat i en produktionsanläggning specialiserad på tillverkning och fyllning av inhalerbara läkemedel samt för tillverkning av substanser som används i inhalatorer. http://www.toayakuhin.co.jp/english/top.html

För ytterligare information kontakta;

Orest Lastow, VD, orest.lastow@iconovo.se

Om Iconovo AB

Iconovo grundades 2013 av personer med lång erfarenhet inom inhalationsutveckling. Bolaget utvecklar inhalatorer med tillhörande läkemedelsberedning som främst används för att behandla Astma och KOL men Iconovo besitter även kompetens att utveckla produkter för nya typer av inhalerade läkemedel som tex vacciner.

Genom att samarbeta med Iconovo kan läkemedelsföretag och generikabolag få tillgång till en komplett läkemedelsprodukt och slipper därmed de komplicerade och kostsamma tidiga stegen i utvecklingsfasen. Iconovo licensierar ut sina patenterade produkter till sina kunder och erbjuder en snabbare väg till inhalationsmarknaden med lägre risk och till en lägre kostnad.

Mer information om verksamheten finns på www.iconovo.se.

Företaget är baserad i Lund och Iconovos aktie (ticker ICO) är noterad på Nasdaq First North, Stockholm sedan 17 april 2018. Erik Penser Bank AB är Bolagets Certified Adviser.