Iconovo AB (publ) har erhållit godkännande för listning av bolagets aktier på Nasdaq First North

Nasdaq har godkänt Iconovo AB (publ) ("Iconovo" eller "Bolaget") för notering på Nasdaq First North. Första dag för handel i Bolagets aktier är fredagen den 6 april 2018.

Iconovo har nyligen genomfört en nyemission inför notering på Nasdaq First North. Nyemissionen tillförde Bolaget 40,4 MSEK före avdrag för emissionskostnader och Iconovo har efter nyemissionen över 1 100 aktieägare. Nasdaqs granskning av Iconovo är nu slutförd och Bolagets ansökan om upptagande av aktier till handel på Nasdaq First North är godkänd.

Aktierna kommer att handlas under kortnamnet ICO och ISIN-kod SE0010868943. Teckningskursen i emissionen var 38,50 SEK per aktie.

Bolagsbeskrivning

För ytterligare information hänvisas till det prospekt som har upprättats med anledning av spridningsemission och ansökan om notering. Prospektet finns tillgängligt på Iconovos hemsida, www.iconovo.se

Rådgivare

Erik Penser Bank AB kommer vara Bolagets Certified Adviser och har varit finansiell rådgivare till Iconovo i samband med noteringen och nyemissionen. Hamilton Advokatbyrå KB har varit Bolagets juridiska rådgivare i samband med noteringen och nyemissionen.

2018-04-03

För mer information, kontakta:

Orest Lastow, VD

Tel: 076 542 22 20

orest.lastow@iconovo.se

Om Iconovo AB

Iconovo grundades 2013 av personer med lång erfarenhet inom inhalationsutveckling. Bolaget utvecklar inhalatorer med tillhörande läkemedelsberedning som främst används för att behandla Astma och KOL men Iconovo besitter även kompetens att utveckla produkter för nya typer av inhalerade läkemedel som tex vacciner.

Genom att samarbeta med Iconovo kan läkemedelsföretag och generikabolag få tillgång till en komplett läkemedelsprodukt och slipper därmed de komplicerade och kostsamma tidiga stegen i utvecklingsfasen. Iconovo licensierar ut sina patenterade produkter till sina kunder och erbjuder en snabbare väg till inhalationsmarknaden med lägre risk och till en lägre kostnad.

Iconovo har sina lokaler i Medicon Village i Lund.