Iconovo AB (publ) får första miljonorder från japanska TOA Pharmaceuticals Co. Ltd.

Inhalationsutvecklaren Iconovo AB (publ) tillkännager i dag att bolaget har fått en order av TOA Pharmaceuticals Co., Ltd. Ordern avser utveckling av två nya versioner av Iconovos inhalatorplattformar samt testning och utvärdering av fyra läkemedelsprodukter bland annat för behandling av astma och KOL.

Ordern är värd 2,5 miljoner SEK och utgör nästa viktiga steg i det samarbete mellan bolagen som meddelades 2018-04-17. Projektet är en förstudie och ett så kallad proof-of-concept projekt, och väntas pågå under kommande sex månader. Om förstudien lyckas väl är det parternas intention att utöka samarbetet och ta fram en eller flera kommersiella produkter för den japanska marknaden. När den färdiga produkten når marknaden kommer Iconovo AB att erhålla en royalty på försäljningen

"Detta är ett viktigt steg i samarbetet med TOA Pharmaceuticals. Iconovos produkter lämpar sig mycket väl för olika marknaders mycket speciella krav och det är fantastisk att vi nu får möjlighet att visa detta, vi förväntar oss att denna förstudien kommer att hjälpa oss nå våra mål och bana vägen för flera projekt under kommande år" säger Iconovos VD Orest Lastow.

Japanska TOA Pharmaceuticals Co., Ltd. tillverkar och marknadsför läkemedel, kemikalier, hygienartiklar, medicintekniska produkter och livsmedel. Bolaget har investerat i en produktionsanläggning specialiserad på tillverkning och fyllning av inhalerbara läkemedel samt för tillverkning av substanser som används i inhalatorer. http://www.toayakuhin.co.jp/english/top.html

För ytterligare information kontakta, vänligen kontakta:

Orest Lastow, VD, orest.lastow@iconovo.se, mobil: 076-5422220

Om Iconovo AB

Iconovo grundades 2013 av personer med lång erfarenhet inom inhalationsutveckling. Bolaget utvecklar inhalatorer med tillhörande läkemedelsberedning som främst används för att behandla astma och KOL men Iconovo besitter även kompetens att utveckla produkter för nya typer av inhalerade läkemedel som tex vacciner.

Genom att samarbeta med Iconovo kan läkemedelsföretag och generikabolag få tillgång till en komplett läkemedelsprodukt och slipper därmed de komplicerade och kostsamma tidiga stegen i utvecklingsfasen. Iconovo licensierar ut sina patenterade produkter till sina kunder och erbjuder en snabbare väg till inhalationsmarknaden med lägre risk och till en lägre kostnad.

Mer information om verksamheten finns på www.iconovo.se.

Företaget är baserad i Lund och Iconovos aktie (ticker ICO) är noterad på Nasdaq First North, Stockholm sedan 6 april 2018. Erik Penser Bank AB är Bolagets Certified Adviser.

Denna information är sådan som Iconovo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 november 2018 kl. 09.15 CET.