Första patentet i USA för ICOres®

United States Patent and Trademark Office har meddelat att de avser att godkänna (Notice of Allowance) ett patent avseende Iconovos inhalatorplattform, ICOres. Iconovo har sedan tidigare godkända patent på ICOres i Sverige, Europa (EPO), Japan samt Kina. Patentet beskriver den teknologi som används i Iconovos många kundprojekt bland annat generisk Symbicort©.

”USA är världens största marknad. Ett godkänt patent i USA gör att vi nu kan intensifiera vår globala affärsutveckling. Detta patent innebär att ICOres har ett brett internationellt patentskydd vilket ökar värdet av vår produktportfölj”, säger Johan Wäborg, VD.