Första godkända patentet för ICOone® i Indien

Iconovo AB (publ) meddelar att man har erhållit ett godkänt patent i Indien på sin inhalationsplattform ICOone®. Iconovo har sedan tidigare godkända patent på ICOone i Europa (EPO) och ansökningar under behandling i Kina, USA och Japan.

ICOone är Iconovos plattform för administrering av vacciner och bio-molekyler på ett mycket enkelt och kostnadseffektivt sätt. Eftersom ICOone innehåller läkemedlet som ett torrt pulver, krävs ingen dyr och komplicerad kylförvaring. Med ICOone inhaleras läkemedlet och man undviker på detta sätt hantering av engångssprutor och begagnade kanyler som kan sprida blodsmitta.

Ett bra exempel på användning av ICOone, är Iconovos samarbetsprojekt med Monash University. I detta projekt används ICOone för att ge Oxytocin till kvinnor under förlossning för att förhindra svåra blödningar, så kallad Postpartum Hemorrhage (PPH). Oxytocin ges idag normalt som injektion och kräver därför kylförvaring, vilket kan vara svårt att upprätthålla i regioner med begränsad infrastruktur. PPH är globalt den vanligaste orsaken till mödradödlighet med cirka 60 000 dödsfall årligen. Indien står för en signifikant andel av alla svåra fall av PPH.

”Ett patent i Indien är oerhört viktigt för oss eftersom det är en stor potentiell marknad som ICOone är speciellt lämpad för. Ett billigt, enkelt och säkert sätt nå ut med vaccin till en stor befolkning är av stort intresse för många potentiella kunder, inte minst i Indien”, säger Dr. Orest Lastow, CTO och grundare på Iconovo.

Om ICOone®
ICOone är en unik och patenterad torrpulverinhalator avsedd för engångsbruk. Den smarta konstruktionen ger en ultralåg tillverkningskostnad kombinerad med en enkel och diskret användning. Den är speciellt lämplig för korttidsbehandlingar och sällandoserings-behandlingar då den ger en oöverträffat låg behandlingskostnad och prispunkt för behandlingar med få doser. Den enkla konstruktionen gör också att patienter och behandlare kan lära sig hantera inhalatorn med minimal träning. ICOone kan leverera stora inhalationsdoser som är väl fuktskyddade, vilket är viktigt för många biomolekyler.

https://www.iconovo.se/products/icoone/