Erbjudandet i Iconovo AB (publ) övertecknad inför börsnotering på First North

Erbjudandet i Iconovo AB (publ) övertecknat

Iconovo AB (publ) ("Iconovo" eller "Bolaget") har slutfört erbjudandet om totalt 1 050 000 nyemitterade aktier riktat till allmänheten och institutionella investerare ("Erbjudandet"). Totalt uppgick intresset i Erbjudandet till [cirka] 54,6 MSEK, motsvarande cirka 135 procent av Erbjudandet.  Bolaget tillförs därmed cirka 40,4 MSEK före emissionskostnader. Preliminär första dag för handel på Nasdaq First North är den 6 april 2018.

Iconovo offentliggjorde den 5 mars 2018 att Bolaget beslutat att genomföra Erbjudandet samt ansöka om listning av Bolagets aktie på Nasdaq First North. Intresset att delta i Erbjudandet har varit stort och Erbjudandet tecknades till cirka 135 procent. Genom Erbjudandet tillförs Bolaget omkring 1 100 nya aktieägare.

Teckningsperioden för Erbjudandet löpte ut fredagen den 23 mars 2018. Genom Erbjudandet ökar antalet aktier från 5 726 000 till 6 776 000, vilket motsvarar en utspädning om cirka 15,5 procent. Aktiekapitalet kommer genom Erbjudandet att öka från 572 600 till 677 600 SEK. Teckningskursen i Erbjudandet uppgick till 38,5 SEK per aktie.

Erbjudandet omfattades till 25,0 MSEK av teckningsförbindelser från Alto Invest SA, Nordic Cross Asset Management AB samt kunder till Erik Penser Bank.

"Vi är mycket glada över det stora intresset för Iconovo och vi välkomnar alla nya aktieägare. Genom kapitalet från Erbjudandet får vi möjlighet att genomföra vår tillväxtplan med målsättningen att etablera Iconovo som ett snabbväxande och lönsamt bolag inom inhalerade läkemedel. Genom Erbjudandet stärks vår ägarbild och vi uppnår en bra spridning i aktien" säger Orest Lastow, VD för Iconovo.

Rådgivare

Erik Penser Bank är finansiell rådgivare och Hamilton Advokatbyrå är legal rådgivare i samband med Erbjudandet. Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information, kontakta:

Orest Lastow, VD

Tel: 076 542 22 20

orest.lastow@iconovo.se

Denna information är sådan information som Iconovo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 26 mars 2018 kl. CEST.

Om Iconovo AB

Iconovo grundades 2013 av personer med lång erfarenhet inom inhalationsutveckling. Bolaget utvecklar inhalatorer med tillhörande läkemedelsberedning som främst används för att behandla Astma och KOL men Iconovo besitter även kompetens att utveckla produkter för nya typer av inhalerade läkemedel som tex vacciner.

Genom att samarbeta med Iconovo kan läkemedelsföretag och generikabolag få tillgång till en komplett läkemedelsprodukt och slipper därmed de komplicerade och kostsamma tidiga stegen i utvecklingsfasen. Iconovo licensierar ut sina patenterade produkter till sina kunder och erbjuder en snabbare väg till inhalationsmarknaden med lägre risk och till en lägre kostnad.

Iconovo har sina lokaler i Medicon Village i Lund.