Dr Kyrre Thalberg ny Senior Advisor inom formuleringsutveckling

Iconovo AB (publ) meddelar att dr Kyrre Thalberg blir en ny Senior Advisor inom formuleringsutveckling.

Dr Thalberg är en internationellt känd expert inom utveckling av torrpulverformuleringar för inhalation. Han har under nästan 30 år arbetat i ledande roller med formuleringsutveckling på AstraZeneca. Han har över 50 akademiska publikationer, innehar flera patent och har handlett 5 doktorander. Han kommer att ta en aktiv roll i utvecklingen av formuleringar till Iconovos nya inhalator ICOpre®. Det kommer främst att vara en generisk version av Relvar© Ellipta©.

”Vi är mycket glada att ha kunnat knyta till oss en internationell auktoritet inom formuleringsutveckling. Detta kommer att ytterligare lyfta den vetenskapliga nivån på vårt arbete och hjälpa oss att accelerera utvecklingen av vår generiska Relvar ICOpre”, säger Johan Wäborg, VD på Iconovo.

Om ICOpre®

ICOpre är en flergångsinhalator med förfyllda doser för enkel daglig behandling. Den fungerar väl med alla typer av inhalationspulver. Den har en enkel trestegshantering liknande den välkända inhalatorn Ellipta® från GSK. Med sina 30 aluminiumförseglade doser ger den en månads behandling. Varje dos kommer från två olika kammare som inhaleras samtidigt vilket gör ICOpre lämplig för både mono-, duo- och trippel-produkter. ICOpre har dessutom en exakt dosräknare som visar antalet kvarvarande doser. ICOpre har utvecklats av Iconovo med en unik princip som kommer att skyddas av ett antal patent.

https://www.iconovo.se/products/icopre/