De första patentansökningarna för ICOpre® är inlämnade

Iconovo AB (publ) meddelar att man har lämnat in två patentansökningar på sin nya inhalationsplattform ICOpre®.

ICOpre bygger på ny egenutvecklad teknik och unika tekniska lösningar. För ett innovativt bolag som Iconovo är det är viktigt att skydda sina uppfinningar. Dessa två patent är det första steget i att bygga upp en stark patentportfölj kring ICOpre. Bolaget har sedan tidigare 84 godkända patent och 25 pågående ansökningar för sina andra plattformar.

”Det är mycket glädjande att ICOpre har nått denna viktiga milstolpe. Ett starkt patentskydd har alltid varit Iconovos strategi och är ett absolut krav från potentiella kunder. Detta är ett stort steg i utvecklingen av vår generiska Relvar® ICOpre”, säger Dr. Orest Lastow, CTO på Iconovo.

Om ICOpre®

ICOpre är en flergångsinhalator med förfyllda doser för enkel daglig behandling. Den fungerar väl med alla typer av inhalationspulver. Den har en enkel trestegshantering liknande den välkända inhalatorn Ellipta® från GSK. Med sina 30 aluminiumförseglade doser ger den en månads behandling. Varje dos kommer från två olika kammare som inhaleras samtidigt vilket gör ICOpre lämplig för både mono-, duo- och trippel-produkter. ICOpre har dessutom en exakt dosräknare som visar antalet kvarvarande doser. ICOpre har utvecklats av Iconovo med en unik princip som kommer att skyddas av ett antal patent.

https://www.iconovo.se/products/icopre/