CBC Corporation Ltd. tar över utvecklingen av Iconovos generiska Symbicort©-projekt

Iconovo  (“Iconovo”) meddelar idag att India Pvt Ltd (”CBC”) (helägt dotterbolag till Japanska CBC Co Ltd) tar över utvecklingen av generisk Symbicort©-produkt (budesonide/formoterol) (”Produkten”). Iconovo har tidigare ingått ett utvecklings- och licensavtal med Amneal Pharmaceuticals Company GmbH (”Amneal”), ett dotterbolag till Amneal Pharmaceuticals LLC, för utveckling av Produkten. I enlighet med villkoren i avtalet, kommer CBC att ta över alla gällande förpliktelser som Amneal har enligt gällande avtal. Detta inkluderar milestone-betalningar och framtida royalties. 

Det totala värdet av den globala marknaden för en budesonide/formoterol-kombination beräknas till cirka 3 miljarder USD. Enligt avtalet utvecklar Iconovo en speciell version av sin torrpulverinhalator inhalator ICOres samt en torrpulverberedning. Produkten är för behandling av astma och KOL (Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom). Projektet påbörjades 2016 och kommer att fortsätta enligt plan.
”Jag kan se många fördelar med CBC som partner. CBC har, utöver Europa och Japan, även närvaro i Kina och Indien. Detta öppnar upp för möjligheter att nå även dessa marknader. Dessa enorma och snabbt växande marknader ger en fantastisk potential för mycket attraktiva royalties i framtiden. Vi har haft ett utmärkt samarbete med Amneal i många år och jag är övertygad om att det även kommer att vara fallet med CBC”, säger Orest Lastow VD för Iconovo.

Om CBC Co Ltd
CBC är ett japanskt bolag som bildades 1925 och har över 2700 anställda. Den årliga försäljningen är på cirka 2.1 BUSD. Huvudkontoret är i Tokyo. De har tillverkningsanläggningar i Japan, USA, Italien, Bangladesh, Thailand and Kina. De har försäljning och distribution i Nordamerika, Europa och Asien. Bolag har verksamhet inom export, import och inhemsk försäljning av syntetisk plastråvara, kemikalier, läkemedel, jordbrukskemikalier, livsmedel, elektronik, optik, industriell utrustning, sol- och bränsleceller, äldrevård och textilier. De tillverkar också råvaror till läkemedelsindustrin, optiska linser och syntetisk plastråvara.
Mer information om CBC finns på www.cbc.co.jp/en/

Om ICOres
ICOres är en nyskapande reservoarbaserad torrpulverinhalator som är utvecklad av Iconovo. Den kan anpassas för att ha flera olika former och färger för att passa olika kunders speciella krav. ICOres har två separata reservoarer vilket gör den speciellt väl lämpad till kombinationsprodukter. ICOres har flera unika egenskaper och funktioner för att förbättra för användaren. Det finns en dosräknare som visar exakt hur många doser som finns kvar. Det finns även en visuell feedback som talar om när dosen är redo för inhalation samt när dosen är inhalerad på ett korrekt sätt.

För mer information, kontakta:
Orest Lastow, VD, +46 462 75 67 77, orest.lastow@iconovo.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Iconovo AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 Mars 2019 klockan 21:00 CET.

Om Iconovo AB

Iconovo grundades 2013 av personer med lång erfarenhet inom inhalationsutveckling. Bolaget utvecklar inhalatorer med tillhörande läkemedelsberedning som främst används för att behandla Astma och KOL men Iconovo besitter även kompetens att utveckla produkter för nya typer av inhalerade läkemedel som tex vacciner.

Genom att samarbeta med Iconovo kan läkemedelsföretag och generikabolag få tillgång till en komplett läkemedelsprodukt och slipper därmed de komplicerade och kostsamma tidiga stegen i utvecklingsfasen. Iconovo licensierar ut sina patenterade produkter till sina kunder och erbjuder en snabbare väg till inhalationsmarknaden med lägre risk och till en lägre kostnad.

Mer information om verksamheten finns på www.iconovo.se.

Företaget är baserad i Lund och Iconovos aktier (ticker ICO) är listade på Nasdaq First North, Stockholm sedan 6 april 2018. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, Box 7405, SE-103 91 Stockholm, telefon +46 8 463 80 00, email: certifiedadviser@penser.se.